Hoe gebruik je cultuurhistorische kennis voor klimaatadaptatie?

Gepubliceerd 13 december 2019

Cultuurhistorische kennis kan helpen om zinvolle oplossingen voor klimaatadaptatie te ontwikkelen. Waarom kan deze kennis helpen bij klimaatadaptatie? En hoe gebruik je de kennis dan precies? Stichting Het Oversticht ontwikkelde een handreiking met acht ‘sleutels’ om cultuurhistorische kennis succesvol toe te passen.

Cultuurhistorie van water

Cultuurhistorie is alles wat zichtbaar en onzichtbaar door de mens is aangepast. Ons landschap en de watersystemen zijn eeuwenlang intensief aangepast om water tegen te houden of juist toe te laten. Denk maar aan de polders, het slotenstelsel, weteringen, grachten, sluizen en gemalen. Het water werd gebruikt ter verdediging, voor transport, voor kracht of voor de landbouw.

Combineer oude met nieuwe kennis

Als we kennis van de huidige watersystemen combineren met kennis van cultuurhistorie, geeft ons dat een nieuw perspectief op hoe we met water om moeten gaan. We worden ons er meer bewust van hoe onze waterhuishouding werkt. Daarnaast inspireert het om oplossingen te bedenken waardoor we beter met extreme neerslag en perioden van droogte om kunnen gaan.

Acht sleutels

Er zijn nog maar weinig partijen die cultuurhistorische kennis hebben ingezet bij klimaatadaptatie. Daarom heeft stichting Het Oversticht acht sleutels (pdf, 1.3 MB) ontwikkeld die daarbij kunnen helpen:

  1. Vergroot de bewustwording van inwoners.
  2. Ontsluit de kennis in het archief.
  3. Weet van alle afspraken en regels.
  4. Zet cultuurhistorische kennis in.
  5. Laat het klimaatprobleem zien.
  6. Ga niet te snel naar een oplossing.
  7. Koppel nieuwe functies en historie logisch aan elkaar.
  8. Werk integraal.