Deltacongres 2019: the next big thing will be a lot of small things

Gepubliceerd 18 november 2019

"Als het water komt", met deze woorden opende Ria Geluk, Zeeuwse en overlevende van de watersnoodramp in 1953 het 10e Deltacongres in Goes. "Mensen moeten kennis hebben van de kracht van het water." Ria Geluk vroeg aan de zaal wat zij zouden doen als het water komt en riep op tot meer bewustwording. Een indrukwekkende opening van het congres om iets voor 11 uur in de ochtend in een volledig gevulde zaal. Ruim 1500 bezoekers waren vandaag aanwezig bij het Deltacongres 2019 in Goes. Dit jaar voor het eerst onder leiding van deltacommissaris Peter Glas.

ria-geluk

Peter Glas stond stil bij zijn eerste jaar als deltacommissaris en blikte vooruit. De herijking van het deltaprogramma is één van de belangrijkste opgaven van de komende jaren. Met dagvoorzitter Frank du Mosch ging hij in gesprek over het extremer worden van de extremen en het daarop voorbereid zijn met het Deltaprogramma. De mogelijke versnelling van de zeespiegelstijging en meer en langere periodes van droogte kwamen uitgebreid aan bod. Ook de noodwet die gisteren door het kabinet werd aangekondigd was onderwerp van gesprek. “De noodwet is van groot belang voor de dijkversterkingsopgave waar we voor staan en het laat zien dat waterveiligheid van existentieel belang is voor Nederland”.

peter

Lidewijde Ongering, Secretaris Generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nam de honneurs waar van minister Cora van Nieuwenhuizen die verplichtingen had in de Tweede Kamer. De Secretaris Generaal sprak over het adaptieve vermogen van het Deltaprogramma, de ontwikkelingen nu en in de toekomst en hoe we ons daarop moeten voorbereiden. Ze sloot haar toespraak af met de woorden: “We zijn de veiligste delta ter wereld en dat willen we ook graag blijven. Opdat wij nooit meer overrompeld worden.”

lidewijde

Keynote spreker was ingenieur-architect Joachim Declerck van Architecture workroom Brussels (AWB). Tijdens zijn presentatie “the next big thing will be a lot of smal things” inspireerde hij de zaal om nieuwe praktijken te ontwikkelen. "We hebben een moonshot nodig", volgens de keynote spreker van de dag. "Om te behouden wat we hebben moeten we alles veranderen.” aldus Declerck.

joachim

Zoals ieder jaar waren ook de vertegenwoordigers van de koepels onderdeel van het plenaire programma. Ed Anker, Michele Blom, Rogier van de Sande en Bert Boerman gingen namens de VNG, RWS, Unie van Waterschappen en het IPO in gesprek met dagvoorzitter Frank du Mosch over de thema’s van het Deltaprogramma: waterveiligheid, zoetwater beschikbaarheid en Ruimtelijke adaptatie.

koepel

Parallelsessies

Naast vele drukbezochte subsessies, speeddates en een uitgebreide deltaparade met 35 stands, konden de bezoekers aan een aantal grotere inhoudelijke parallelsessies meedoen. Bij de parallelsessie over zeespiegelstijging kregen de ruim 600 aanwezigen een toelichting over het kennisprogramma zeespiegelstijging. Rob Dorland van het KNMI duidde het in september verschenen SROCC rapport en ook de Vlaamse overheid was vertegenwoordigd om de aanwezigen mee te nemen in hoe onze zuiderburen omgaan met deze opgave. Bij de parallelsessie over droogte was er uitgebreid aandacht voor het vasthouden van water in de bodem, het tegengaan van verzilting en samenwerking met de agrarische sector. In de parallelsessie over het deltaplan ruimtelijke adaptatie in uitvoering stond 2020 centraal als het jaar van de risicodialoog waarbij ook een sneak preview werd gegeven van de routekaart die in december 2019 gereed is. Bij de sessie over ruimteijke adaptie in de stad draaide om de vraag hoe je bewoners kunt betrekken bij grote vraagstrukken. Ook was er aandacht voor crisisbeheersing, meerlaagsveiligheid en vitaal en kwetsbare functies.

parallel

Het zonnetje

Elk jaar zet de deltacommissaris een persoon of project uit het deltaprogramma ‘in het zonnetje’. Dit jaar ging het zonnetje naar het Project Toekomstbestendig Noordzeekanaal – Amsterdam Rijnkanaal. Een project dat nog in de startblokken staat en waarin waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie in onderlinge samenhang en gebiedsoverstijgend beschouwd worden. Het zal volgens deltacommissaris Peter Glas, die de prijs uitreikte, agenderend zijn voor de toekomstige benodigde pompcapaciteit bij IJmuiden en de waterhuishouding van Centraal Holland.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp binnen de deltacommunity en ook het Deltacongres zette dit jaar weer stappen om zoveel mogelijk duurzaam, klimaatneutraal en circulair te zijn. Zo reed er een zonnetrein en bussen met zuinige motoren naar de Zeelandhallen om deelnemers te stimuleren met het openbaar vervoer te gaan. De catering was 100% biologisch en bestond grotendeels uit streekproducten. Er werd kraanwater geschonken en 75 procent van de lunch was vegetarisch. De bekers, borden en bestek waren gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal en de deelnemers konden aan het einde van het congres de niet uitgeserveerde lunches mee naar huis nemen.

Fotografie: Valerie Kuypers, Martijn Beekman.

Bron: Deltacommissaris.nl