Dialoog natuur: eerste resultaten en vervolgbijeenkomst

Gepubliceerd 20 mei 2019

Op 7 mei 2019 vond in Utrecht de tweede klimaatadaptatiedialoog over natuur plaats. Centraal stond de vraag: hoe helpen we bestuurders die de Nederlandse natuur klimaatbestendig willen maken? En wat kunnen we doen voor bestuurders die natuur willen benutten voor de klimaatopgave in andere sectoren? Tijdens de werkconferentie kwamen zeventig deelnemers met concrete oplossingen om de dilemma’s te tackelen, toegespitst op zes Nederlandse regio’s. Een mooie opstap naar het Actieprogramma Klimaatadaptatie Natuur.

TV-presentator Lodewijk Hoekstra, voorvechter voor een duurzame wereld, sloot de werkconferentie af met een flinke boost: “Klimaatadaptatie gaat groter worden, de tijd van kleine zaaltjes is voorbij. Het wordt groener en duurzamer.” Ja, het is misgegaan met de balans tussen mensen en natuur, maar de balans is te herstellen. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: gezond en gelukkig leven en oud worden.” Een uitgebreid verslag van de klimaatadaptatiedialoog op 7 mei in Utrecht vind je via deze link.

Tijdens het Nationaal Congres Klimaatadaptatie op 13 juni in Delft, vindt een vervolgbijeenkomst plaats. Deze werksessie bouwt voort op de resultaten van 7 mei en is gericht op de ontwikkeling van het actieprogramma, zodat een eerste versie hiervan gelanceerd kan worden tijdens de Natuurtop op 2 oktober. Via deze link  kun je je inschrijven voor het Nationaal Congres Klimaatadaptatie (sessie 8, ronde 2+3).