Droogte stabiliseert, situatie in oosten nog steeds problematisch

Gepubliceerd 16 augustus 2019

Ondanks de regen is in het oosten en zuiden van Nederland nog steeds sprake van droogte. Grondwaterstanden blijven op veel plaatsen te laag en natuur en landbouw staan onder druk. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, is op 13 augustus op werkbezoek geweest bij waterschap Rijn en IJssel om zich bij te laten praten over de droogteproblemen daar.

De hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland zijn voor hun watervoorziening geheel afhankelijk van neerslag, omdat ze niet door rivieren en kanalen van water kunnen worden voorzien. Wanneer regen daar voor lange tijd uitblijft en de grondwaterstand zich niet kan herstellen, levert dit grote problemen op voor de landbouw en voor de natuur.

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat bij Jinek Live:
“Dode bomen, maïs dat te laag staat, drooggevallen beken. Boeren en natuurbeheerders zijn erg bezorgd. Als Nederland zijn we wereldkampioen water afvoeren. We zorgen dat we droge voeten houden, maar moeten nu ook leren water beter vast te houden. We moeten ermee leren omgaan dat we steeds vaker met periodes van langdurige droogte te maken krijgen.”

Lichte verbetering waterkwaliteit

In de rest van Nederland zijn er geen problemen door droogte. De aanvoer vanuit de Rijn en de Maas is ruim voldoende om in de watervraag te voorzien. Daarnaast is door de temperatuurdaling en de regen van de afgelopen weken de waterkwaliteit licht verbeterd. Het aantal negatieve zwemadviezen neemt echter nog niet af. De waterschappen raden dan ook aan om voor het zwemmen in open water de Zwemwater-app of zwemwater.nl te raadplegen.

Ontwikkeling neerslagtekort

Landelijk gezien is het neerslagtekort 193 mm. Dat is meer dan het langjarig gemiddelde voor de maand augustus (ca. 100 mm), maar aanzienlijk minder dan in 2018 en 1976 (ca. 300 mm). Het neerslagtekort vertoont over het land grote verschillen (zie hiervoor de Droogtemonitor). In het oosten, met name in Twente en de Achterhoek, is het neerslagtekort het grootst (ca. 260 mm). Ook daar is het neerslagtekort kleiner dan in 2018, maar vergelijkbaar met 1976.

Bron: Unie van Waterschappen


Droogte