Tabel brengt effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen in beeld

Gepubliceerd 10 april 2019

De tabel "De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen" geeft een overzicht van de effectiviteit van verschillende klimaatadaptatiemaatregelen. De informatie helpt de stedelijk waterbeheerder in het gesprek met bestuurders, bewoners en andere betrokkenen.

De tabel richt zich op maatregelen die schade door hitte, droogte of regenwater beperken in de directe omgeving of invloedssfeer van particulieren. Het betreffen maatregelen in de buitenruimte, aan gebouwen en in gedrag. De effectiviteit van een maatregel is afhankelijk van de wijze waarop deze wordt aangelegd en van de lokale situatie. Daarom is bij het kiezen van maatregelen zowel professionele kennis als kennis van de lokale situatie van belang. Deze tabel is bedoeld om de besluitvorming over maatregelen te ondersteunen, en het kaf van het koren te scheiden.

De tabel is opgesteld door Stichting RIONED en als pdf te downloaden (pdf, 125 kB) of als poster te bestellen.


De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen