40 miljoen euro voor erfgoed

Gepubliceerd 21 februari 2019

Hoe maak je historische stads- en dorpskernen aardgasvrij en energieneutraal? En hoe ga je om met monumentale woningen in krimpgebieden? Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt € 20 miljoen voor het vinden van oplossingen voor dit soort uitdagingen. Gemeenten en provincies verdubbelen dit bedrag tot een totaal van ongeveer € 40 miljoen.

Eind februari ondertekende minister Van Engelshoven de Erfgoed Deal, samen met overheden en maatschappelijke organisaties. Tijdens de bijeenkomst in Madurodam zei Van Engelshoven: “De komende jaren staan we voor grote ruimtelijke opgaven: wijken moeten worden verduurzaamd, nieuwe energie moet worden opgewekt en getransporteerd. Bij de inrichting van onze leefomgeving moeten we rekening houden met wateroverlast, droogte én hitte. En onze steden groeien verder, terwijl in andere gebieden bevolkingsdaling en leegstand problemen veroorzaken. Al deze opgaven raken onherroepelijk ook monumentale panden, historische stads- en dorpskernen en eeuwenoude landschappen. Bij de opgaven voor de toekomst kunnen we leren van ons erfgoed. En daarmee kunnen we ons erfgoed veiligstellen voor de toekomst”.

Erfgoed Deal

In de Erfgoed Deal worden afspraken gemaakt over het behoud en het gebruik van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van dit moment: de energietransitie en verduurzaming, klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp. Oude landschapsstructuren kunnen zo leidend zijn bij de inrichting van beekdalen om water vast te houden; historische zichtlijnen kunnen een belangrijk uitgangspunt zijn bij hoogbouwvisies. De Erfgoed Deal brengt goede initiatieven en projecten bij elkaar in een uitvoeringsprogramma, dat moet leiden tot een betere en mooiere leefomgeving waarin het verleden nog herkenbaar is.

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van OCW, Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en Lanbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Federatie Instandhouding Monumenten,  Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Bron: Rijksoverheid


Monumentale woningen