Experiment met sponstuin in Rotterdam

Gepubliceerd 6 september 2019

Doordat het klimaat verandert, krijgen we steeds meer te maken met droogte en hitte, maar ook met periodes van hevige regen. Daarom is in Rotterdam deze zomer het project ‘De Sponstuin’ gestart. Dit is een proeftuin die werkt als een spons: een spons kan snel water opnemen, het lang vasthouden en het ook weer teruggeven aan de omgeving als dat nodig is.

Sponstuin
Foto: de Urbanisten

Waarom een sponstuin?

Met deze sponstuin willen de Urbanisten samen met de Voedseltuin en de gemeente Rotterdam onderzoeken hoe ze de stad kunnen laten werken als een spons. In onze steden kunnen we nu nog niet goed omgaan met extreem weer: als er te veel regen valt, ontstaat er wateroverlast. Het water kan dan alleen via het riool weg. En als het lange tijd droog is, hebben we een watertekort. Er is te weinig groen om deze extremen op te vangen. Als je de stad laat werken als een spons los je beide problemen op:

  • Een spons neemt regenwater snel op.
  • Een spons houdt het water lang vast en geeft het terug als dat nodig is.

Hoe ziet de sponstuin eruit?

In de cirkelvormige sponstuin experimenteren de onderzoekers op verschillende manieren hoe de stad als een spons kan werken. Ze gebruiken verschillende grondmengsels, beplantingen en ook verschillende materialen die water vasthouden. Voorbeelden van hoe de sponstuin ingericht wordt:

  1. Waving wadi: Een ondiepe uitgraving die water vasthoudt en opslaat. Daarna neemt een klein heuveltje het water op, dat daarna omhooggaat.
  2. Grondkamers: verschillende grondmengsels om water ofwel goed door te laten ofwel goed vast te houden.
  3. Onthardingstuin: asfalt en stenen op wegen worden vervangen door een zandbodem met daarop planten die goed tegen droogte kunnen.

Hoelang duurt het project?

Het project duurt twee jaar. Het doel is om zicht te krijgen op hoe het water zich precies gedraagt en welke manieren in de sponstuin goed werken. De onderzoekers krijgen hierbij hulp van De Rotterdamse Veldmeetdienst.

Wie steunen het project?

Deze organisaties steunen het project: Water Sensitive Rotterdam, Stichting Voedseltuin Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid-Holland, EFL Stichting, Binder Groenprojecten, Kim Kogelman, Lapinus.