Hoe extreem was de droogte van 2018?

Gepubliceerd 29 augustus 2019

Tijdschrift Water Governance blikt terug op de droogte van 2018. De zomer van 2018 behoort tot de 5% droogste jaren ooit gemeten door het KNMI. De gevolgen van deze droogte waren groot. Zo waren er watertekorten voor natuur en landbouw, bermbranden en schade aan huizen door verzakkingen. Het tijdschrift gaat onder meer in op de uitdagingen rondom de landelijke waterverdeling, sleutelfactoren voor een integrale aanpak van overheden voor droogtestress, en handelingsperspectieven voor bodemdaling. Download het artikel (pdf, 28 MB).

Ook het vakblad H2O zoomt in op de extreme droogte van 2018. In een artikel geschreven door Deltares, KNMI en Rijkswaterstaat, wordt een langjarige hydrologische reeks gebruikt om te kwantificeren hoe extreem de droogte van 2018 was. Lees het artikel.


Tijdschrift Water Governance