Klimaatverandering en gezondheid

Gepubliceerd 11 juni 2019

Klimaatverandering én klimaatadaptatiemaatregelen kunnen effect hebben op de gezondheid. Hoe dat zit? Lisbeth Hall van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) legt het kort uit.

De gevolgen van klimaatverandering op gezondheid

De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte, kunnen grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid. “Tijdens hittegolven sterven in Nederland meer mensen dan in een gemiddelde week in de zomer. En hooikoortsklachten beginnen steeds eerder en zijn heviger door het verlengen van het pollenseizoen en het oprukken van nieuwe allergene plantsoorten.”, legt Lisbeth Hall uit.

De gevolgen van klimaatadaptatiemaatregelen op de gezondheid

Klimaatadaptatiemaatregelen, zoals meer groen of water in de stad, worden ingezet om onder andere wateroverlast en het hitte-eilandeffect tegen te gaan. (Het hitte-eilandeffect is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied.) “Deze adaptatiemaatregelen bieden grote kansen voor het bevorderen van de gezondheid, maar brengen mogelijk ook risico’s met zich mee zoals een toename van allergieën of infectieziekten. Daarom is het van belang om gezondheidsaspecten mee te nemen bij het ontwerpen en implementeren van klimaatadaptatiemaatregelen”, aldus Lisbeth.

Kennisagenda Klimaat en Gezondheid

In opdracht van ZonMw hebben het (RIVM), Universiteit Maastricht (UM), en Wageningen University & Research (WUR) een kennisagenda op het gebied van klimaat en gezondheid ontwikkeld.

In de werksessie op het Nationaal Congres Klimaatadaptatie op 13 juni wordt besproken welke (praktische) kennis nodig is om ervoor te zorgen dat adaptatiemaatregelen die de gezondheid optimaal bevorderen worden ontwikkeld en ingezet. Daarnaast worden er enkele onderwerpen van de kennisagenda gepresenteerd.


Klimaatverandering en gezondheid