Nieuwe website om scholen te stimuleren hun schoolplein te vergroenen

Gepubliceerd 20 mei 2019

De website groenblauweschoolpleinen.nl is gelanceerd. Basisscholen kunnen hier tips en inspiratie vinden voor meer water en groen op hun schoolplein.

De website toont voorbeeldprojecten van scholen met een groenblauw plein en gratis lespakketten voor docenten die buitenlessen willen geven. De website is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Delfland.

Groenblauw schoolplein: leuker, gezonder en leerzamer voor kinderen

Een schoolplein kan veel meer zijn dan een pauzeplaats of een overblijfplek.  Een groenblauw schoolplein biedt een avontuurlijke plek in het groen die uitnodigt tot spel en buitenlessen. Groenblauwe schoolpleinen zorgen ervoor dat schoolkinderen meer buiten zijn en bewegen. Dit kan de concentratie bevorderen en rust geven. Bovendien draagt een groenblauw schoolplein bij aan een klimaatbestendige stad.