Investeren in adaptatie? Belastingvoordeel voor ondernemers

Gepubliceerd 18 maart 2019

Ondernemers die investeren in adaptatiemaatregelen, kunnen rekenen op een belastingvoordeel. Op de Milieulijst 2019 staan de maatregelen die in aanmerking komen voor de regeling.

De effecten van klimaatverandering kunnen veel schade aanrichten aan natuur en landbouw, en hebben een directe negatieve invloed op onze leefomgeving en gezondheid. Om klimaatadaptieve investeringen te bevorderen in de gebouwde omgeving en in de land- en tuinbouw, kunnen ondernemers aanspraak maken op fiscaal voordeel met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil):

 • Met de MIA profiteert de ondernemer van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek.
 • Met de Vamil kan de ondernemer 75% van de investeringskosten afschrijven. Dit levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Op de Milieulijst 2019 staan de maatregelen (‘bedrijfsmiddelen’) die in aanmerking komen voor de regeling. Voorbeelden van de - voor klimaatadaptatie relevante - bedrijfsmiddelen zijn:

 • Duurzame gebouwen, gerenoveerd of nieuw
 • Apparatuur of werken voor het klimaatadaptief aanpassen van een bestaand bedrijfsterrein
 • Voorziening voor het bufferen van regenwater
 • Infiltratiesysteem
 • Draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking
 • Regenwaterinstallatie
 • Productieapparatuur voor zilte teelt
 • Omgekeerde, onderwater- of peil gestuurde drainage
 • Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw
 • Waterberging onder de kas.
 • Vegetatiedak
 • Muurbegroeiingssysteem
 • Gevelbegroeiingssysteem
 • Natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving
 • Landschapselementen voor het versterken van biodiversiteit

Meer informatie vind je op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.