Kamerbrief over de droogte

Gepubliceerd 20 september 2019

Op 9 september heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de droogte in Nederland. Vooral gebieden met hoge zandgronden in het oosten en zuiden, en delen van Zeeland, hebben problemen met de droogte.

SG_Stockfoto-klimaatadaptatie-158
Fotograaf: Thomas Klomp/Scherp Gesteld

Regionale verschillen

Er is volgens de minister een opvallend verschil ontstaan in Nederland. In de gebieden waar water aangevoerd wordt vanuit de grote rivieren en het IJsselmeer, is relatief veel regen gevallen. Daarom zijn in het noorden, midden en westen van het land weinig problemen geweest met droogte of verzilting. Maar in de gebieden waar geen water wordt aangevoerd en die helemaal afhankelijk zijn van regen, heeft het juist weinig geregend. Daardoor is het tekort aan regen daar vergelijkbaar met de zomer van 2018. Door deze twee droge zomers achter elkaar, stonden in deze gebieden de landbouw en natuur erg onder druk. Beken en sloten zijn drooggevallen, en ook na de droogte blijven de grondwaterstanden op veel plaatsen te laag.

Maatregelen tegen de droogte

Waterbeheerders hebben er afgelopen zomer alles aan gedaan om de gevolgen van de droogte zoveel mogelijk te beperken. Ze hebben daarvoor gebruikgemaakt van de leerervaringen die ze hebben met de droogte in 2018, en van de aanbevelingen uit de Evaluatie crisisbeheersing watertekort 2018 en de Beleidstafel Droogte, schrijft de minister. De volgende maatregelen noemt ze als voorbeeld:

  • Waterbeheerders houden het beschikbare water beter vast.
  • Ze monitoren het zoutgehalte van het IJsselmeer beter, zodat ze direct kunnen ingrijpen bij verzilting.
  • Waterbeheerders wisselen hun data beter uit met elkaar, waardoor water efficiënter gebruikt wordt.
  • Overheden en watergebruikers werken meer samen.
  • Waterbeheerders communiceren meer met burgers. Een voorbeeld is de mediacampagne van drinkwaterbedrijven om zuinig te zijn met drinkwater.

Wat gebeurt er verder?

Alle partijen die deelnemen aan het Deltaprogramma zijn bezig met de uitvoering van het Deltaplan Zoetwater. Daarmee willen ze Nederland weerbaarder maken tegen watertekort. Ze voeren daarvoor maatregelen uit om zuiniger te zijn met water, om water beter vast te houden en om water slimmer te verdelen. Verder worden alle aanbevelingen van de Evaluatie crisisbeheersing 2018 en de Beleidstafel Droogte opgevolgd. Tot slot werken alle betrokken partners ook hard aan het eindrapport van de Beleidstafel Droogte. Dat rapport stuurt de minister aan het eind van dit jaar naar de Tweede Kamer.