Een mooie KANS om samen te werken aan klimaatadaptatie!

Gepubliceerd 25 september 2019

KANS is een netwerk van steden die samenwerken aan klimaatadaptatie. Het netwerk is opgericht in 2016 en heeft nu een nieuwe website. Wil je meer weten over KANS of zelf meedoen? Lees dan snel verder.

KANS netwerk

Wie doen er mee?

Op dit moment doen er twaalf steden mee aan KANS: Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Den Bosch, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Leiden, Nijmegen en Utrecht.

Wat doet KANS?

De leden van het netwerk delen ervaringen en inzichten met elkaar, en met andere overheden en organisaties. Ze komen een paar keer per jaar bij elkaar rond een bepaald thema en ze delen veel via de website. Steden die lid zijn werken ook weleens ad hoc samen aan een project. De leden gaan heel praktisch en concreet te werk. Dankzij de onderlinge uitwisseling bouwt Utrecht nu bijvoorbeeld voort op de adaptatiestrategie van Delft. En Dordrecht heeft een beleidsregel van Eindhoven gebruikt om hun eigen beleid vorm te geven.

Hoe is de website ingericht?

Op de website van KANS staan stresstesten, risicodialogen, uitvoeringsagenda’s en beleidsstukken van de steden die deelnemen. Een deel hiervan is toegankelijk voor iedereen. Een deel is alleen toegankelijk voor de leden, zodat zij open met elkaar kunnen communiceren. Hier delen ze ervaringstips en wisselen ze vertrouwde informatie uit. Er staan bijvoorbeeld ook interviews op met leden.

Wil je meedoen?

KANS groeit. Wil je je als stad aansluiten? Neem dan contact op met KANS via het contactformulier op de website.