Behoefte aan kennis over ruimtelijke adaptatie is groot

Gepubliceerd 17 december 2019

De volgeboekte Kennisdag Ruimtelijke Adaptatie op 10 december toonde het overduidelijk aan: professionals hebben veel behoefte aan kennis over een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting. Meer dan 150 mensen kwamen naar De Zilveren Vosch in Utrecht om kennis te vergaren, kennis te delen en kennisvragen te stellen. Volgens de bezoekers en de initiatiefnemers is deze kennisdag zeker voor herhaling vatbaar.

Stefan KuksAfbeelding: Stefan Kuks tijdens de plenaire opening.

Het initiatief voor de kennisdag komt voort uit de kennisaanpak van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). Stefan Kuks, voorzitter van de stuurgroep DPRA, zei tegen de aanwezigen: “Werken aan een klimaatrobuust Nederland vraagt om een gebiedsgerichte aanpak. Daarbij speelt kennis een belangrijke rol, net als het delen van ervaringen.” Een mooi voorbeeld van het opbouwen van kennis is het pilotproject in de regio Utrecht, dat financiële ondersteuning kreeg van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wethouder Herman Geerdes van de gemeente Houten vertelde vol enthousiasme over de vijf woonwijken in de regio Utrecht, die zodanig worden ingericht dat water goed kan worden opgevangen. “We werken nauw samen met de Universiteit Utrecht”, zei Geerdes. “25 studenten zijn bij de pilot betrokken voor onderzoek en monitoring.”

Klimaatadaptatie in standaarden

Kennis vergaren is belangrijk, maar die kennis moet vervolgens ook ergens landen, zei dagvoorzitter Joke van Wensem tegen de aanwezigen, bijvoorbeeld in standaarden. Om dat in goede banen te leiden is dit jaar OSKA opgericht: het Overleg standaarden klimaatadaptatie. Secretaris Ab de Buck legde uit dat OSKA inventariseert in welke standaarden rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering, en in welke niet. Hij riep de aanwezigen op om met OSKA mee te denken: “Krijg je tijdens je werk te maken met standaarden waarin klimaatadaptatie nog niet is verwerkt, laat het ons dan weten.”

Kennislandschap

In de hal van De Zilveren Vosch stond een metershoog bord: het kennislandschap van het kennisprogramma DPRA. Bart Stoffels van Samen Klimaatbestendig nodigde de aanwezigen uit om hun vragen, ideeën en suggesties op te schrijven op kaartjes en die op te hangen bij het desbetreffende deel van het landschap. Zijn oproep had succes: aan het einde van de dag vulden ruim honderd kaartjes (pdf, 1.8 MB) het bord. De verschillende projectleiders van de lopende kennistrajecten gaan hiermee aan de slag. Algemene vragen en ideeën komen terecht bij de teamleden van Samen Klimaatbestendig. Samen met het projectteam kennisaanpak van het DPRA bekijken zij op welke manier deze vragen en ideeën een plek kunnen krijgen in het kennisprogramma van 2020.

Kennislandschap
Afbeelding: het kennislandschap van het kennisprogramma DPRA. Download PDF-versie (pdf, 1 MB).

Bruisende dag

Tijdens de afsluitende borrel raakten de aanwezigen niet uitgepraat over de sessies die ze hadden bijgewoond. Han Frankfort, lid van het projectteam dat de kennisdag organiseerde, bekeek het met genoegen. “Het is een bruisende dag, die nauwelijks tot een einde komt. We moesten helaas veel mensen teleurstellen, omdat de dag al snel overtekend was. Dat is een belangrijke graadmeter: er is blijkbaar veel animo voor een kennisdag. We gaan hiermee door!”

Naslagwerk

De achttien onderwerpen die tijdens de sessies aan bod zijn gekomen, zijn samengebracht in een digitaal naslagwerk (pdf, 7.9 MB). Hierin staan korte omschrijvingen van de programma’s, projecten en tools, plus links naar websites en contactinformatie.