Maas kwetsbaarder als drinkwaterbron

Gepubliceerd 19 september 2019

De Maas is de afgelopen jaren kwetsbaarder geworden als bron voor drinkwater. In periodes van droogte kan er een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwt RIWA-Maas, een samenwerkingsverband van rivierwaterbedrijven in Nederland en België.

Rivier als bron van drinkwater

Voor bijna 4 miljoen mensen in Nederland en voor ruim 3 miljoen mensen in België is de Maas een bron van drinkwater. In het grootste deel van Nederland wordt drinkwater bereid uit grondwater, maar in droge periodes gebruiken drinkwaterbedrijven steeds vaker rivierwater. In een droge periode stroomt er zo’n 45 tot 65 procent minder water door de Maas. Als er dan iets gebeurt waardoor de rivier verontreinigt, is het veel moeilijker om die verontreiniging eruit te krijgen. Dit kan tot gevolg hebben dat drinkwaterbedrijven tijdelijk geen water uit de rivier kunnen halen.

Zorgen voor de toekomst

RIWA-Maas verwacht dat de vraag naar drinkwater de komende jaren met zo’n 30 procent zal stijgen. Ook zullen drinkwaterbedrijven steeds vaker rivierwater als bron gebruiken, omdat grondwater door droogte kan verzilten waardoor het niet bruikbaar is als drinkwater. Maar door de droogte van de afgelopen jaren maakt RIWA-Maas zich grote zorgen over de toekomst. Ook omdat de Maas België en Nederland in stroomt vanuit verschillende andere landen, die ook met droogte te maken hebben. En daar nemen ze soms maatregelen waardoor er minder water doorstroomt. Frankrijk vervangt nu bijvoorbeeld oude sluizen door nieuwe. En in Duitsland komt er minder water vanuit de Roer, een zijrivier van de Maas. Er zijn nog geen internationale afspraken over de waterverdeling tussen de landen in het stroomgebied. Daarom pleit RIWA-Maas voor een overleg tussen al deze landen.

Meer informatie

Meer weten over de Maas die kwetsbaarder wordt als drinkwaterbron? Lees het jaarrapport van RIWA-Maas.