Nationale Klimaatadaptatie Challenge 2020 zoekt senior professionals!

Gepubliceerd 6 december 2019

Het Nationaal Water Traineeship organiseert de Nationale Adaptatie Challenge 2020 voor studenten, young professionals en senior professionals. De deelnemers werken in multidisciplinaire teams aan concrete oplossingen voor een klimaatbestendige omgeving. Er is veel belangstelling voor de challenge, maar er is nog ruimte voor senior professionals. Dus ben je een senior professional? Dan kun je je nog aanmelden tot en met 13 december.

Klimaatadaptatie vraagt om nieuwe manier van werken

Tijdens de afgelopen zomers veroorzaakten stortbuien, extreme hitte en droogte veel overlast en schade. Omdat deze gevolgen van klimaatverandering vaker zullen voorkomen, is het nodig om de omgeving klimaatbestendig in te richten. Dat lukt niet alleen met innovatieve oplossingen. Klimaatadaptatie vraagt ook om een nieuwe manier van werken. Een werkwijze waar de kennis en ervaring van verschillende disciplines en van verschillende generaties bij elkaar komen. En dat is precies wat er gebeurt tijdens de Nationale Adaptatie Challenge 2020. De challenge is een vervolg op de Waterstraat Trainee Challenge 2018.

Challenge 2020: aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

In de challenge van 2020 ga je vier maanden lang aan de slag in multidisciplinaire teams. Je leert om jezelf te ontwikkelen op het gebied van samenwerking tussen disciplines en generaties. De challenge daagt je uit om voorbij de grenzen van disciplines te kijken en standaard rollen en patronen los te laten. Verschillende trainingen en intervisie tijdens de challenge begeleiden en stimuleren je persoonlijke ontwikkeling.

Wil je meedoen?

In de challenge is nog plaats voor senior professionals uit het bedrijfsleven of een overheids- of kennisinstelling. Wil je meedoen? Meld je dan uiterlijk 13 december 2019 aan via https://nationaleklimaatadaptatiechallenge.nl.


nationale-klimaat-adaptatie-challenge-2020