Klimaatbestendig wonen: graag, maar hoe?

Gepubliceerd 4 november 2019

Volgens een onderzoek van Achmea willen de meeste Nederlanders hun woning klimaatbestendiger maken. Maar veel Nederlanders weten niet goed hoe ze dat kunnen doen. Ook denken ze vaak dat aanpassingen aan de woning duur zijn.

Weinig kennis over klimaatbestendig wonen

Een kwart van de Nederlanders weet niet wat bedoeld wordt met klimaatbestendiger wonen. Er is wel meer kennis dan vijf jaar geleden. Zo hoor je mensen steeds vaker praten over een regenton, of over ‘Tegels eruit, planten erin’. Maar veel andere maatregelen zijn onbekend. Zo weten weinig mensen dat zonwering en gevelbegroeiing helpen tegen hitte. En dat een waterberging helpt bij forse regenbuien. Nederlanders willen daar wel meer informatie over krijgen, vooral van de gemeente.

Nauwelijks maatregelen tegen wateroverlast

Veel Nederlanders verwachten dat extreme wateroverlast en hitte in en om hun woning zullen toenemen door klimaatverandering. Toch heeft maar 1 op de 3 Nederlanders zijn woning klimaatbestendiger gemaakt. Als reden hiervoor noemen ze vooral dat het duur zou zijn. Bijna niemand heeft aanpassingen gedaan om wateroverlast tegen te gaan. De aanpassingen die mensen noemen, zijn vooral isolatie van de woning, zonwering of meer groen in de tuin. Maar er zijn ook veel mensen die hun woning isoleren om kosten te besparen. Of die een zonwering plaatsen om overlast te verminderen.

Over de Klimaatadaptatiemonitor

Achmea heeft onderzoek gedaan naar de klimaatbestendigheid van woningen in Nederland. Ze onderzocht wat Nederlanders hierover weten, wat ze ervan vinden en of ze maatregelen hebben genomen of willen nemen om overlast te voorkomen. Voor het onderzoek heeft Achmea 1.055 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd. Dit onderzoek vindt twee keer per jaar plaats, in januari en in juli.