3000 jongeren aan de slag met het klimaatbestendig maken van infrastructurele kunstwerken: oproep voor opdrachtgevers

Gepubliceerd 8 juli 2019

Nederland staat voor een dubbele uitdaging: enerzijds moet een enorme hoeveelheid infrastructurele kunstwerken zoals bruggen, tunnels en sluizen binnenkort worden vervangen of gerenoveerd; anderzijds verandert het klimaat steeds sneller en dit zet het goed funtioneren van kunstwerken onder druk. De vervangings- en renovatieopgave en klimaatverandering vragen om een nieuwe kijk op de technische eisen van kunstwerken.

Platform WOW en Stichting Technasium slaan daarom de handen ineen. In 2020 dagen zij zo’n 3000 scholieren uit van 60 scholen om een infrastructureel kunstwerk bij hun in de buurt klimaatadaptief te maken. De scholieren gaan onder meer aan de slag met de informatie die op dit Kennisportaal te vinden is, zoals de Klimaateffectatlas en de NAS bollenschema’s. Op het Kennisportaal zullen bovendien regelmatig updates te vinden zijn over de voortgang van het project.

Het project loopt van januari tot en met mei 2020 en eindigt met een landelijke finale waar de beste ontwerpen worden gepitcht en beoordeeld door een deskundige jury.

CAS WOW Technasium

De scholieren zoeken opdrachtgevers bij hun in de buurt: weg- en waterbeheerders bij de Nederlandse overheid die werken met infrastructurele kunstwerken of klimaatadaptatie. Ben of ken jij iemand die hiermee werkt en wil je jongeren kennis laten maken met jouw wereld? Opdrachtgeverschap vraagt gemiddeld een tijdsbesteding van 10-20 uur over een periode van 8-10 weken met daarin een kick-off en eindpresentaties en eventueel een tussenevaluatie.

Een voorbeeld van een ervaring van een opdrachtgever: ‘’Ze kwamen met hele verrassende ideeën waardoor ik echt anders naar mijn werk ben gaan kijken. Ook leuk om te merken hoe enthousiast en gedreven sommige groepen zijn geworden voor mijn vak.’’

Interesse of vragen over de mogelijkheden? Stuur een bericht naar projectleider Bart Hansma van Platform WOW via bart.hansma@platformwow.nl of 06-34083632.

Platform WOW is het samenwerkingsverband van alle Nederlandse weg- en waterbeheerders. Stichting Technasium is een samenwerkingsverband van 94 scholen uit het voortgezet onderwijs.