66 aanvragen voor ‘procesondersteuning regionale versnelling’

Gepubliceerd 26 april 2019

Door een aanvraag in te dienen voor de bijdrage ‘procesondersteuning regionale versnelling’, konden lokale en regionale overheden financiële ondersteuning krijgen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het ministerie ontving 66 aanvragen, met een totaalvraag van 7,2 miljoen euro. In totaal zijn 47 aanvragen gehonoreerd. Uit de grote belangstelling blijkt wel dat klimaatadaptatie in het hele land hoog op de agenda staat.

Drie ambities

De eerste drie ambities in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie zijn: stresstesten uitvoeren, een risicodialoog voeren, en een strategie opstellen gevolgd door een uitvoeringsagenda. Een overheid maakt zelf de keuze welke activiteiten in die regio nodig zijn om verder te komen met deze ambities, zodat in 2020 concrete regionale afspraken kunnen worden gemaakt. De financiële bijdrage voor procesondersteuning helpt daarbij.

Samenwerken

Het ministerie van IenW vindt het belangrijk dat overheden samenwerken. Uit een aanvraag moest dan ook blijken dat het gaat om een samenwerking tussen minimaal twee overheidsorganisaties. Het betrekken van één of meerdere maatschappelijke partijen is een pré. Mogelijke partners zijn bijvoorbeeld belangengroepen, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en inwoners.

Grote belangstelling

Vanwege de grote belangstelling, heeft het ministerie van IenW ervoor gekozen om vooral te kijken naar de bijdrage die een voorstel levert aan de totstandkoming van stresstesten, risicodialoog en uitvoeringsagenda’s. Daarnaast hebben de aanvragen van werkregio’s prioriteit gekregen ten opzichte van de aanvragen van bovenliggende en overkoepelende samenwerkingsverbanden.

Alle indieners hebben inmiddels bericht gehad over de uitslag.


Procesondersteuning