Projectvoorstel in de maak om de transitie naar een klimaatbestendig Nederland te versnellen

Gepubliceerd 13 november 2019

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een project ontwikkeld om Nederland klimaatbestendiger te maken: het LIFE-IP-NL-NASCCELERATE-project. Aan dit project doen 23 partners mee: provincies, waterschappen, gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke partijen.

De eerste subsidieaanvraag voor dit programma had de Europese Commissie in het voorjaar van 2019 afgewezen. Nu heeft de Europese Commissie het aangepaste concept-projectvoorstel geëvalueerd en is positief over de structuur, doelen en globale aanpak. Op basis daarvan kunnen de partners het concept uitwerken tot een volledig projectvoorstel.

LIFE IP

Doelen van het project

Deze LIFE-IP-subsidie van 10 miljoen euro is bedoeld om de implementatie van de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) en de transitie naar een klimaatbestendig Nederland te versnellen. Het project heeft de volgende doelen:

  1. Kennis over effecten van klimaatverandering moet toegankelijker, begrijpelijker en beter beschikbaar zijn voor decentrale actoren, en daar moeten goede tools voor ontwikkeld worden.
  2. Er moet meer bewustwording komen over het belang van klimaatadaptatie in Nederland, waardoor ook besluiten en activiteiten toenemen die bijdragen aan een klimaatbestendiger Nederland.
  3. Overheden moeten beter en meer met elkaar en met andere partijen samenwerken en innovatieve governance-structuren ontwikkelen.
  4. De partners willen financieringsmodellen van klimaatadaptatiemaatregelen testen en doorontwikkelen, zodat veel partijen kunnen en durven mee-investeren in klimaatadaptatiemaatregelen.

Wanneer weten we meer?

De komende maanden gaan de partners aan de slag met het schrijven van het volledig projectvoorstel. Dat moeten ze uiterlijk begin maart 2020 indienen bij de Europese Commissie in Brussel. In mei of juni horen we het resultaat.


Meer informatie