STOWA publiceert rapport over het afkoppelen van regenwater

Gepubliceerd 24 september 2019

Regenwater afkoppelen, zodat het niet direct naar het gemengd rioolstelsel gaat: dat lijkt al jarenlang dé oplossing te zijn tegen wateroverlast. Maar het is niet zo simpel. Er zijn verschillende manieren waarop je regenwater kunt afkoppelen. Je kunt het opvangen, naar oppervlaktewater laten stromen of de grond in laten lopen. Afkoppelen is niet automatisch een goede oplossing, het is belangrijk om te bepalen wat past bij de situatie. Wat wil je als gemeente en waterschap doen met het regenwater in de regio?

Rapport van STOWA

STOWA heeft daarom een rapport laten opstellen met beeldmateriaal erbij in twee PowerPointpresentaties. Zo kunnen beleidsmedewerkers en bestuurders in gemeenten en waterschappen kennis en inzicht krijgen op deze twee gebieden:

  • Hoe werkt de stedelijke waterhuishouding nu in de wijk waar afkoppeling wordt overwogen?
  • Wat zijn de mogelijke positieve en negatieve effecten van afkoppelen?

Gemeenten en waterschappen kunnen zo tot een maatwerkoplossing komen die past bij de lokale situatie en die recht doet aan hun ambities.