Samen Klimaatbestendig - Veel reacties op video over droogte

Gepubliceerd 11 maart 2019

Samen Klimaatbestendig deed eind februari via social media een oproep om ‘droge verhalen’ te delen. De korte video bracht de kijker met één vingerknip terug in augustus, midden in een drooggevallen Schipbeek. De video werd tot nu toe 25.000 keer bekeken; het surreële beeld leidde tot meer dan zestig inhoudelijke reacties.

Samen Klimaatbestendig brengt klimaatadaptatie onder de aandacht bij de professionals, en doet dat vlot en fris met video’s en verhalen. Thomas Klomp van team Samen Klimaatbestendig: “Door professionals op deze manier te verbinden, en kennis met elkaar te delen, maken we Nederland sneller en samen klimaatbestendig.”

De reacties op de video over droogte gingen over uiteenlopende onderwerpen, zoals aanmeerstress bij Sinterklaas door de lage waterstand, het grote aantal vis-evacuaties in 2018 en negatieve effecten voor jonge aanplant – die juist over dertig jaar van grote waarde kan zijn voor klimaatadaptatie. Klomp: “Er waren ook mensen die hun zorg uitspraken over de nog altijd lage grondwaterstanden, de afname van kwelstromen, de invloed van droogte op de landbouw. Maar we kregen ook de vraag welke invloed zo’n droog jaar heeft op de bodemdaling. Het ‘Heel-Holland-zakt’-verhaal is ineens zeer actueel. Een substantieel deel van de Nederlandse woningvoorraad zakt, mede door toedoen van hevige droogte. Als platform draagt Samen Klimaatbestendig bij aan kennisdeling over al deze onderwerpen.”

Meer video’s op komst

De komende periode verschijnen meer video’s van Samen Klimaatbestendig in de nieuwsbrief en op dit Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, zegt Klomp. “Professionals laten zien welke klimaatadaptieve stappen ze hebben gezet. Ze vertellen over hun leermomenten en hun successen, om zo anderen te helpen in hun klimaatadaptatie uitdagingen.”


Meer informatie