Staat van je Straat: een klimaatlabel voor iedere straat

Gepubliceerd 15 oktober 2019

Een klimaatlabel voor iedere straat in de stad, dat is het doel van Staat van je Straat. Deze tool van Sweco won in 2017 de competitie Doe en Durf: een prijs voor jonge ingenieurs. De provincie Overijssel zat destijds in de jury en besloot de tool – en dan met name de communicatie richting inwoners – met verschillende middelen te testen. Het team van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) droeg financieel bij aan deze vervolgstap.  “Sweco is samen met de gemeenten Zwolle, Oldenzaal en Zwartewaterland aan de slag gegaan”, vertelt Dana Wiersma, adviseur ruimtelijke kwaliteit bij provincie Overijssel.

Staat van je Straat laat met een label zien hoe goed een straat is voorbereid op het veranderende klimaat. Het label is opgedeeld in vier thema’s: wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. Het idee is dat je naast een energielabel voor je huis ook een klimaatlabel voor je straat krijgt.

Communicatiemiddelen

De afgelopen periode werd onderzocht hoe de informatie over een straat het beste gedeeld kan worden met de inwoners. Voor Zwolle werd een overzichtelijke storymap gemaakt. Zwartewaterland koos voor een folder die de komende tijd verder uitgewerkt wordt. In Oldenzaal werd de informatie gedeeld via een webportaal. “In alle gemeenten kwam naar voren dat je een overkoepelende communicatiestrategie over klimaatadaptatie nodig hebt, waar Staat van je Straat onderdeel van kan zijn.”

Handelingsperspectief

“We hebben ook gekeken naar de manier waarop de communicatiemiddelen verder geoptimaliseerd kunnen worden.” Eén van de wensen is het toevoegen van een handelingsperspectief aan de tool: wat kunnen inwoners zelf doen om de inrichting van de straat aan te passen aan de gevolgen van het veranderende klimaat? “Als een straat risico loopt op wateroverlast, kunnen inwoners bijvoorbeeld zelf aan de slag gaan door de tegels uit de tuin te halen. Op die manier moet het gesprek met inwoners over klimaatadaptatie echt op gang komen.”

Gamification

Wiersma droomt over een app waarin inwoners in één oogopslag de risico’s van hun straat kunnen zien, gemotiveerd worden om zelf aan de slag te gaan én dat de resultaten daarvan meteen terug te zien zijn in de app. “Gamification, het toepassen van gametechnieken in een niet-game omgeving, zou een mooi middel kunnen zijn. Het maakt de informatie begrijpelijk en daagt de inwoners uit om zelf aan de slag te gaan, maar dat is voor nu nog toekomstmuziek.”

Provincies en gemeenten die de tool willen inzetten, kunnen zich aanmelden bij Sweco of via Jeroen van Eekelen: jeroen.vaneekelen@sweco.nl  of 06 57 56 12 88


180611_verbeelding Staat van je Straat