Staat van Ons Water 2018

Gepubliceerd 24 mei 2019

Op 16 mei is de jaarlijkse voortgangsrapportage van het nationale waterbeleid ‘Staat van Ons Water’ door Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) aangeboden aan de tweede kamer. In de aanbiedingsbrief (pdf, 174 kB) vraagt de Minister speciale aandacht voor de onderwerpen waterkwaliteit en klimaatadaptatie.

Het betreft een gezamenlijke rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De rapportage (pdf, 785 kB) gaat over de uitvoering van het waterbeleid in 2017. Het gaat om het Nationaal Waterplan, het Bestuursakkoord Water 2011, de Beleidsnota Drinkwater, de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico's en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.


Staat van ons Water 2018