Verdichten én vergroenen: 1 miljoen nieuwe woningen klimaatbestendig bouwen

Gepubliceerd 30 juli 2019

In de komende jaren wordt er een flink aantal nieuwe woningen gebouwd in bestaand stedelijk gebied. Hoe zorgen we ervoor dat deze extra woningen niet leiden tot extra klimaatopgaven maar een positieve impuls geven aan het stadsklimaat?

De vierde editie van de StraaDkrant (pdf, 4.9 MB) laat zien hoe verdichting van de stad kan samengaan met klimaatadaptatie. Aan wat voor maatregelen moet je eigenlijk denken? Hoe verhoudt klimaatadapatie zich tot andere functies van de stad? Hoe wordt klimaatbestendigheid vaste prik in project- en gebiedsontwikkeling? Kortom: hoe kunnen overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties deze ambitie waarmaken?

Over de StraaDkrant
In het project StraaD werken overheid, bedrijfsleven en bewoners samen aan het transformeren van straten. StraaD is drie jaar geleden gestart door landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers. Diverse partners sloten zich aan: Buro Bergh, de gemeenten Den Haag en Rotterdam, de Hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland, Deltares en Stichting Rondom GWW. Samen onderzoeken ze hoe onze straten er in de toekomst uit zouden kunnen zien. Die informatie brengen ze naar buiten in de vorm van (online) StraaDkranten.