De TEEB-stadtool is vernieuwd

Gepubliceerd 23 september 2019

Bij stedelijke ontwikkeling krijgen economische waarden vaak voorrang, en is er weinig aandacht voor maatschappelijke waarden, zoals gezondheid en woonplezier. De TEEB-stadtool kan helpen om dat te veranderen. Deze tool berekent welke waarden een groene of blauwe maatregel heeft. De tool is nu vernieuwd en er zijn een aantal nieuwe waarden aan toegevoegd.

Wat is er nieuw?

De vorige versie van de TEEB-stadtool komt uit oktober 2015. De nieuwe versie gebruikt meer en ook vernieuwde ‘kengetallen’. Dat zijn gemiddelde getallen waarmee je de effecten van maatregelen kunt inschatten. De tool gebruikt ze om aan een maatregel natuurlijke en daarna ook economische waarden toe te kennen. In de tool staat nu ook beschreven voor welke kengetallen uit de literatuur gekozen is en waarom. Daarnaast is de tool uitgebreid met een groot aantal nieuwe berekeningen, zoals voor het effect van groen op luchtkwaliteit, de berging van regenwater in de bodem en de opslag van koolstofdioxide door bomen.

Wat is TEEB-stad?

TEEB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, is een wereldwijd initiatief uit 2007 van de Verenigde Naties. TEEB wil de waarde van ecosysteemdiensten en biodiversiteit erkennen en vastleggen. De TEEB-Stadtool is in 2013 ontwikkeld. Sinds 2016 beheert het RIVM deze tool, als onderdeel van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. In de tool staat ook beschreven hoe de waarden berekend zijn en wat de achterliggende onderzoeken zijn.


teebstad

Meer informatie