Hoe bijzonder zijn de nieuwe temperatuurrecords?

Gepubliceerd 5 augustus 2019

De hittegolf eind juli brak alle records. Het nationale hitterecord staat nu op 40.7°C. Wat is het effect van klimaatverandering op dit soort records?

Rond 1900 was zulke hitte vrijwel onmogelijk. Kijkend naar klimaat en weer van toen was zo'n hittegolf hooguit eens in de duizend jaar te verwachten. Sindsdien zijn hittegolven ongeveer 3 graden warmer geworden. Als klimaatverandering vandaag zou stoppen, kunnen we een hittegolf zoals eind juli eens in de 50 tot 150 jaar verwachten. Maar klimaatverandering stopt niet vandaag, dus de kans zal verder oplopen.

De recente hittegolf was zelfs in het huidige, warmere klimaat een uitzonderlijke gebeurtenis

De extreem hoge temperatuur was zelfs in het huidige, warmere klimaat een uitzonderlijke gebeurtenis, die alleen tot stand kon komen door een samenloop van omstandigheden. Dergelijke hoge temperaturen treden op in situaties van hoge druk, dalende luchtbewegingen, veel zon, droge bodems en aanvoer van hitte van elders. Op het moment van de hoogste temperaturen in Nederland werd er warme lucht uit de Sahara aangevoerd.

Meer hitterecords, minder kouderecords

De opwarming van het klimaat vergroot de kans op extreme temperaturen en hittegolven. We zien steeds meer hitterecords en minder kouderecords. In 2019 zijn er in De Bilt tot nu toe dan ook 11 hitterecords gevestigd, tegen 0 kouderecords.

Temperatuurrecords


De afbeelding hierboven laat het aantal dagrecords per jaar in de De Bilt zien. De grijze lijn toont de theoretische verwachting voor een klimaat dat niet verandert.

Bron: KNMI