Gezocht: G40-gemeente voor testen nieuwe kaart

Gepubliceerd 2 augustus 2019

Hitte is een groot klimaatrisico, met name voor thuiswonende 75-plussers. Momenteel is deze kwetsbare doelgroep nog moeilijk te bereiken. Het samenvoegen van de hittekaart  en de eenzaamheidskaart  moet daar verandering in brengen. Deze nieuwe kaart moet in één oogopslag tonen waar de temperaturen hoog oplopen tijdens een hitteperiode en waar veel kwetsbare ouderen wonen.

De afgelopen maanden werkte het team van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) samen met onder andere TAUW, Climate Adaptation Services, Klimaatverbond Nederland en vier gemeenten aan een gecombineerde kaart. Hiervoor werd een proeftuin Hittestress en Gezondheid  ingericht.

Het is nu tijd voor de volgende stap. De gecombineerde kaart zal binnenkort beschikbaar zijn voor de G40-gemeenten, maar moet eerst getest worden. Het NAS-team is daarvoor op zoek naar een G40-gemeente die op woensdag 21 augustus wil testen of de kaart goed werkt. Er wordt gezocht naar medewerkers uit het sociale domein en medewerkers die zich bezighouden met ruimtelijke adaptatie. Het tijdstip is in overleg.

Naar verwachting zal de gecombineerde kaart op dinsdagmiddag 8 oktober gepresenteerd worden tijdens het symposium over lokale hitteplannen  in Amersfoort. Wil je daarbij zijn? Na de zomer volgen het programma en aanmeldingsformulier, via de nieuwsbrief van het NAS-team en de website .

Aanmelden voor het testen van de kaart kan bij Madeleen Helmer, via madeleen.helmer@klimaatverbond.nl.


Gezocht G40-gemeente voor testen nieuwe kaart