Verslag: woningcorporaties werken aan klimaatadaptatie

Gepubliceerd 10 mei 2019

De bijeenkomst ‘woningcorporaties en klimaatadaptatie’ in Leiden op 17 april trok 77 deelnemers, vooral medewerkers van een gemeente of corporatie. Ze volgden een geanimeerd panelgesprek en zagen met eigen ogen het gebied rondom het Lakenplein, dat wordt omgevormd tot een klimaatbestendig groen Lakenpark. Iedereen kreeg het kersverse inspiratieboekje ‘Woningcorporaties en klimaatadaptatie (pdf, 13 MB): Samenwerken aan goed wonen’. In het verslag over de bijeenkomst (pdf, 2.2 MB)  vind je een samenvatting van de interessante middag en de reacties van aanwezigen.

De bijeenkomst was een initiatief van de Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig. De Groene Huisvesters is een samenwerking tussen corporaties, het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Woonbond en Aedes om de verduurzaming van woningen te versnellen. Samen Klimaatbestendig is een platform dat namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) kennis en ervaring op het gebied van klimaatadaptatie samenbrengt.

Belangrijke rol woningcorporaties

Dagvoorzitter Marlou Boerbooms was blij met de opkomst. “Er ligt een enorme kans om een groene woonomgeving te creëren en tegelijkertijd te werken aan klimaatadaptatie.” Gemiddeld is dertig procent van de woningen in het bezit van woningcorporaties. Zij kunnen dan ook een grote rol spelen op het moment dat klimaatadaptatie hoog op de agenda komt te staan bij nieuwbouw of herontwikkeling van de woningvoorraad. De gebouwde omgeving is één van de speerpunten in het uitvoeringsprogramma van de Nationale klimaatadaptatiestrategie  (NAS).

Meer weten over klimaatadaptatie? Of wil je hier graag (meer) aan werken? Kom dan op donderdag 13 juni naar Lijm en Cultuur in Delft voor het Nationaal Congres Klimaatadaptatie.


Woningcorporaties

Foto: Lieke van Oord / Twycer