Financiële prikkels: deze vier pilots ontvangen een bijdrage voor klimaatbestendige inrichting

Gepubliceerd 26 april 2019

Een eigen terrein klimaatbestendig inrichten kan op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van de regenwateropvang van het riool of het vergroenen van een (bedrijfs)tuin. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, konden overheden een aanvraag indienen bij het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat, onder de noemer ‘financiële prikkels voor klimaatadaptatie’. In 2019 en 2020 is er ruimte voor in totaal acht pilots. De eerste vier geselecteerde pilots zijn nu bekend.

“In totaal zijn er vijf aanvragen binnengekomen. De vier geselecteerde pilots voldeden allemaal aan de eisen”, vertelt Annemarieke Grinwis, senior beleidsmedewerker Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. Een aanvraag moest voorzien zijn van een kwalitatief goed plan van aanpak. Het doel, de aard, de omvang en de voorbeeldwaarde van de pilot moesten helder geformuleerd zijn, maar het plan moest ook een planning en een begroting bevatten.

Lagere belasting riool

Twee van de vier geselecteerde pilots hebben te maken met de rioolheffing, vertelt Grinwis. “ Gemeenten willen bewoners of bedrijven stimuleren om hun eigen woning of bedrijfsgebouw en tuin of terrein klimaatbestendig in te richten. Dit willen ze doen door de rioolheffing te verlagen voor diegenen die werkelijk actie ondernemen. Deze pilots zijn ingediend door de gemeenten Son en Breugel en Dordrecht. De laatste gemeente is een mooi voorbeeld, omdat het specifiek over een bedrijventerrein gaat.”

Klimaatadaptatie in de stad

De gemeenten Rotterdam en het Hoogheemraadschap Delfland ontvangen een financiële bijdrage voor de pilot ‘Klimaatadaptatie in stedelijk gebied, ook een zaak van institutionele partijen?’ “Het is een verkenning van de mogelijkheden om institutionele partijen, zoals beleggers en verzekeraars, actief te betrekken bij een klimaatbestendige inrichting bij nieuwbouw en renovatie”, legt Grinwis uit.

Tijdelijk water vasthouden

Tot slot is ook de gemeente Rucphen geselecteerd. Bewoners van deze gemeente krijgen een gemeentelijke subsidie als zij de tuin vergroenen en het regenwater afkoppelen van het riool. Grinwis: “Rucphen wil hiervoor gebruikmaken van de website Share my city. Dit is een tool waarmee inwoners inzicht krijgen in de beste methoden om tijdelijk water vast te houden. De gemeente Rucphen gaat meten in hoeverre deze aanpak van subsidie en communicatie effect heeft.”

Van elkaar leren

Om ervoor te zorgen dat andere gemeenten, waterschappen en provincies kunnen leren van de geselecteerde projecten, is de ‘Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ in het leven geroepen. Heb jij geen aanvraag gedaan, maar wil je wel leren van anderen of wil je financiële prikkels verder helpen ontwikkelen? Sluit je dan aan en draag bij aan de Alliantie. Dat kan via het contactformulier. De eerstvolgende bijeenkomst is op 6 juni 2019.


Financiele prikkels