Vooraankondiging Nationaal Deltacongres

Gepubliceerd 27 juni 2019

Het tiende Nationaal Deltacongres: een decennium samenwerken aan de opgaven van het Deltaprogramma - Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie - en bouwen aan de Deltacommunity! Deltacommissaris Peter Glas nodigt je persoonlijk en van harte uit het Deltacongres 2019 bij te wonen.

Het Deltacongres 2019 wordt op donderdag 14 november gehouden in de Zeelandhallen in Goes. Noteer de datum in je agenda!

En noteer ook woensdag 13 november, want de regionale partijen willen ’s middags voor belangstellenden enkele excursies organiseren in de Zuidwestelijke Delta. Het definitieve programma volgt in september.