Klimaatadaptatie in de bouw: twaalf voorbeelden in één boek

Gepubliceerd 24 april 2019

Klimaatadaptief bouwen staat steeds hoger op de agenda, maar wordt nog te vaak gezien als bijkomend onderdeel van een project. Het heeft geen prioriteit, waardoor kansen blijven liggen. Daarom publiceerde kennis- en netwerkorganisatie Platform31 een voorbeeldenboek met twaalf klimaatadaptieve bouwprojecten. Het boek biedt handvatten voor gemeenten, bewoners, waterschappen en andere betrokken partijen in de bouw.

Van initiatief tot uitvoering

De twaalf voorbeeldprojecten dienen in de eerste plaats als inspiratie, vertelt projectleider Martijn Kramer. “Het is de bedoeling dat gemeenten, provincies, natuurbeheerorganisaties, bouwbedrijven, bewoners en andere betrokken partijen na het lezen van dit boek klimaatadaptatie verankeren in hun beleid en werkwijze.” Per project kom je meer te weten over het verloop van initiatief tot uitvoering, de aanpak van problemen en de getroffen maatregelen. “De voorbeelden zijn heel divers: van kleine buurtprojecten tot aan projecten die een heel stadsdeel betreffen.”

Mogelijkheden klimaatadaptatie onbekend

Uit het onlangs verschenen rapport Advies Aanpak Knelpunten Klimaatadaptief Bouwen van adviesbureau Ambient blijkt dat in de decentrale regelgeving geen rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van klimaatadaptief bouwen. Bovendien ontbreekt het vaak nog aan concrete eisen voor klimaatadaptatie bij aanbestedingen en in bestemmingsplannen. Volgens Kramer springt het voorbeeldenboek handig in op die onwetendheid. “In het boek staan veel inzichten en handige tips. De initiatiefnemers van de bouwprojecten vertellen over de bestaande regelgeving en hoe zij daarmee zijn omgegaan.”

Maassluis

Het hemelwatersysteem in Maassluis West is een goed voorbeeld van integraal kijken naar klimaatadaptatie. Kramer: “Daar is grootschalig nagedacht over een nieuw systeem voor het omgaan met regenwater en afvalwater. De initiatiefnemers hebben goed gekeken naar bestaande voorzieningen en waar mogelijk aansluiting gezocht met particuliere initiatieven. Op die manier is tijdens het project veel geld bespaard.”

Lange adem

Kramer merkt dat klimaatadaptatie steeds belangrijker wordt, met name bij nieuwbouwprojecten, maar de weg is nog lang. “Momenteel valt of staat een initiatief bij het enthousiasme van de initiatiefnemers. Wie een lange adem heeft, krijgt veel voor elkaar.”


Voorbeeldenboek klimaatadaptieve projecten

Wil je het voorbeeldenboek lezen? Laat via deze link je e-mailadres achter en ontvang het boek als pdf in je mailbox.