Themanummer Water Governance over waterbeheer in de toekomst

Gepubliceerd 17 december 2019

De toekomst is onzeker. Klimaatverandering, bodemdaling en verstedelijking zijn voorbeelden van ontwikkelingen die onze toekomst onzeker maken. Hoe bereiden we ons waterbeheer daarop voor? Het themanummer ‘Omgaan met de toekomst’ van het Water Governance Tijdschrift buigt zich over deze vraag in artikelen, casestudies, interviews en columns.

Toekomst plannen is belangrijk

Het themanummer opent met het gelijknamige artikel ‘Omgaan met de toekomst’. De auteurs van dit artikel benadrukken dat het heel belangrijk is om ons voor te bereiden op de toekomst, juist ook als deze onzeker is. En het liefst op een integrale manier, want bijvoorbeeld stikstof, CO₂ en de energietransitie hebben allemaal invloed op het waterbeheer.

Verschillende methodes om de toekomst te plannen

Het themanummer bespreekt een aantal opgaven voor de lange termijn, zoals klimaatverandering en bodemdaling. En het laat methodes zien om met deze opgaven om te gaan. Voorbeelden van zulke methodes zijn ‘decision making under deep uncertainty’, ‘scenario’s’, ‘futuring’, ‘foresight’ en ‘vooruitziende besluitvorming’. De casestudies laten internationale problemen en nationale methodes zien, waaruit blijkt dat er eigenlijk niet één methode is die in alle gevallen werkt. Toekomstplanning blijft maatwerk.

Toekomstscenario’s voor Delta’s, drinkwater in toekomst

In het themanummer staan negen artikelen, vier casestudies, twee interviews en drie columns. Een paar voorbeelden: het artikel ‘Delta Planning’ laat zien welke toekomstscenario’s je nodig hebt om plannen te maken voor Delta’s. En de casestudie ‘Adaptieve Planning in de Praktijk’ beschrijft hoe de provincie Flevoland samen met drinkwaterbedrijf Vitens adaptieve planning toepast om voldoende drinkwater te kunnen blijven aanbieden.