Waterschappen investeren meer door klimaatverandering

Gepubliceerd 13 maart 2019

De waterschappen gaan de komende jaren zo’n €100 miljoen per jaar meer investeren. Ze doen dit vooral om de gevolgen van klimaatverandering voor het waterbeheer op te vangen.

Met de investeringen spelen de waterschappen in op de gevolgen van de klimaatverandering. Ook proberen ze die gevolgen te beperken.

1,5 miljard per jaar

Waterschappen heffen eigen belastingen om te zorgen voor veilige dijken, niet teveel en niet te weinig water en het zuiveren van afvalwater. De waterschappen moeten investeren om in te spelen op ontwikkelingen zoals extremer weer, zeespiegelstijging, bodemdaling, verstedelijking, verzilting en aangescherpte milieunormen. Uit gegevens van de waterschappen blijkt dat ze samen gemiddeld €1,5 miljard per jaar investeren in de periode 2019-2022. Dat is zo’n €100 miljoen per jaar meer dan in de plannen die een jaar geleden voor de komende vier jaar werden gemaakt.

Duurzame energie

“Als waterschappen merken we de negatieve gevolgen van de klimaatverandering als eerste in ons dagelijks werk”, zegt Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. “We zorgen voor afvoer van water bij extreme buien en het vasthouden van water in tijden van droogte. Maar zonder bestrijding van de oorzaak is het dweilen met de kraan open. Daarom hebben we een ambitieus klimaat- en energiebeleid, waarbij we duurzame energie opwekken en inzetten op een meer circulaire economie. Door als sector klimaatneutraal te zijn in 2025, willen de waterschappen een belangrijke bijdrage leveren aan het Nationaal Klimaatakkoord dat nog wordt afgesloten.”

Invloed op keuzes

In 2019 brengen de waterschappen in heel Nederland €2,9 miljard aan belastinggeld in rekening. Een gezin van vier personen met een eigen woning van €200.000 betaalt dit jaar gemiddeld €327 aan waterschapsbelasting, €7 meer dan in 2018. Dit is een gemiddelde stijging van 2,1 procent, iets onder het inflatieniveau van 2,4 procent. De tarieven voor de waterschapsbelastingen worden vastgesteld door het waterschapsbestuur. Door op 20 maart te stemmen voor de waterschapsverkiezingen hebben kiezers invloed op de keuzes die hierbij ge-maakt worden.

Interactief belastingendashboard

De Unie van Waterschappen maakt de belastingen en de kosten van de waterschappen transparant en inzichtelijk via een interactief belastingendashboard. Hierin is per waterschap te zien wat er aan belasting wordt opgehaald en waar het geld aan wordt besteed. Meer toelichting op de waterschapsbelastingen 2019 is te vinden in de digitale rapportage ‘Waterschapsbelastingen 2019 – Het hoe en waarom’.

Bron: Unie van Waterschappen