Weersituatie normaal voor deze tijd van het jaar

Gepubliceerd 13 juni 2019

Van heel veel zon met een klap onweer naar de hele dag regen: het voorjaarsweer is wisselvallig in Nederland. Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) is de huidige weersituatie normaal voor deze tijd van het jaar. De temperatuur schommelt rond de 19 graden en aan het einde van de dag kunnen onweersbuien ontstaan.

Dat Nederland gekenmerkt wordt door een veranderlijk weerbeeld, maakt het maken van lange termijnverwachtingen lastig. Hoe de zomer eruit zal zien is dus niet met zekerheid te zeggen. “Maar je kunt wel stellen dat, anders dan vorig jaar rond deze tijd, er geen aanwijzingen zijn voor de start van een langere droogteperiode”, aldus Gerard van der Steenhoven, directeur van het KNMI. “Dit was vorig jaar wel zichtbaar op de voorlopige lange termijnberekeningen van het ECMWF.”

Klimaatscenario’s

Eens in de vijf a zes jaar publiceert het KNMI klimaatscenario’s, gebaseerd op het rapport van The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). “De klimaatscenario’s van het KNMI geven aan welke klimaatveranderingen in Nederland in de toekomst aannemelijk zijn.” Naar verwachting komt het KNMI in 2021 opnieuw met een vertaling van het zesde IPCC-rapport. “Maar de onderliggende mondiale klimaatsimulaties komen pas eind 2020 beschikbaar. Dat is te laat voor sommige onderdelen van onze klimaatscenario’s. Om die reden hebben we als voornemen om twee jaar na 2021 met een tweede rapportage te komen met meer details.” Het KNMI is momenteel ook druk met het ontwikkelen van een Early Warning Centre. “Vroegtijdig waarschuwen voor extreme weersituaties kan een heel effectieve klimaatadaptatiemaatregel zijn.”

Nationaal Congres Klimaatadaptatie

Van der Steenhoven is één van de sprekers op het Nationaal Congres Klimaatadaptatie op donderdag 13 juni. “Mijn aanwezigheid, en die van andere KNMI-collega’s, op het congres is vanzelfsprekend. De kennis over het veranderende klimaat in Nederland ligt bij het KNMI en wordt door ons verder ontwikkeld aan de hand van alle kennis die hierover in de wereld verzameld wordt.” Maar het is ook van groot belang om te luisteren naar de behoeften die bij verschillende partijen leven, benadrukt Van der Steenhoven. “De vertaalslag van klimaatkennis naar concrete praktisch bruikbare informatie vereist de inbreng van veel van de hier aanwezige collega’s.”


180914_GerardvanderSteenhoven_hoofddirecteurKNMI