Koning en minister Van Nieuwenhuizen brengen werkbezoek in kader van Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Gepubliceerd 29 mei 2019

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 28 mei 2019 samen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek gebracht in het kader van het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Dit programma is erop gericht om in stedelijke en landelijke gebieden de gevolgen van extreme weersomstandigheden op te kunnen vangen.

werkbezoek-arnhem-met-minister-van-nieuwenhuizen
Koning Willem-Alexander en minister Van Nieuwenhuizen wonen in de Reestraat een stortbui-simulatie bij om te zien wat het effect is van alle werkzaamheden (Foto: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Studio 38c).

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Om het hoofd te bieden aan deze veranderingen, staat in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen gebieden klimaatbestendig en waterrobuust kunnen inrichten. Door de overheid is geld vrijgemaakt om alle gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van zogeheten stresstesten die in beeld brengen wat de zwakke plekken zijn in het geval van extreme weersomstandigheden.

Koning Willem-Alexander en minister Van Nieuwenhuizen brachten een bezoek aan de gemeente Arnhem waar inwoners de afgelopen jaren meerdere keren te maken kregen met wateroverlast door afstromend regenwater. Daarnaast zijn er gebieden in de stad waar door inwoners zogenoemde hittestress wordt ervaren. In multifunctioneel centrum De Wetering werd uitleg gegeven over specifieke klimaatadaptie in de stad. Daarnaast spraken de Koning en minister met vertegenwoordigers van het burgerplatform Arnhem Klimaatbestendig (AKB). Dit platform heeft als doel om bewoners, bedrijven en instellingen bewust te maken van de klimaatopgaven en hen te stimuleren zelf actie te ondernemen. Vervolgens werd een toelichting gegeven op het project Groot onderhoud Geitenkamp, waarbij tijdens het onderhoud aan de riolering direct aandacht wordt besteed aan de aanpak van wateroverlast.

Tijdens een wandeling in de wijk werd ingegaan op al uitgevoerde klimaatadaptiemaatregelen en de manier waarop inwoners hierbij worden betrokken. De Koning en minister woonden in de Reestraat een stortbui-simulatie bij om te zien wat het effect is van alle werkzaamheden. In deze straat kunnen bewoners zelf zien welk effect verschillende soorten bestrating hebben op het wegstromen van water. Inwoners uit Arnhem kunnen aan de hand van deze ‘proefstraat’ zelf kiezen welke bestrating zij in hun straat willen hebben.

werkbezoek-arnhem-met-minister-van-nieuwenhuizen-2
Afsluitend gesprek met deskundigen over de uitdagingen en kansen rond klimaatadaptatie en de rolverdeling tussen overheden en particulieren (Foto: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Studio 38c).

Aansluitend werd in de wijk Spijkerkwartier een toelichting gegeven op hittestress in de stad en welke initiatieven inwoners zelf nemen om dit te verminderen. Koning Willem-Alexander en minister Van Nieuwenhuizen spraken met buurtbewoners over hun ervaringen. Tenslotte werd een afsluitend gesprek gevoerd in ‘Thialf’, een voormalig zwembad en schaatsbaan waar nu een sociale ontmoetingsplek en speelplaats is gecreëerd. Tijdens dit gesprek werd met deskundigen verder gesproken over de uitdagingen en kansen rond klimaatadaptatie en de rolverdeling tussen overheden en particulieren.

Het bezoek met minister Van Nieuwenhuizen is het negende in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.

Bron: Kabinet van de Koning