Woningcorporaties werken aan klimaatadaptatie

Gepubliceerd 24 april 2019

Een bijeenkomst in Leiden over woningcorporaties en klimaatadaptatie trok 77 deelnemers, vooral medewerkers van een gemeente of corporatie. Ze volgden een geanimeerd panelgesprek en zagen met eigen ogen het gebied rondom het Lakenplein, dat wordt omgevormd tot een klimaatbestendig groen Lakenpark. Iedereen kreeg het kersverse inspiratieboekje ‘Woningcorporaties en klimaatadaptatie: Samenwerken aan goed wonen (pdf, 13 MB). Jeroen Pepers, directeur van de vereniging van woningcorporaties Aedes, ontving het eerste exemplaar uit handen van Dirk Jan van der Zeep, bestuurder van woningcorporatie Portaal.

De bijeenkomst was een initiatief van de Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig. De Groene Huisvesters is een samenwerking tussen corporaties, het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Woonbond en Aedes om de verduurzaming van woningen te versnellen. Samen Klimaatbestendig is een platform dat namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) kennis en ervaring op het gebied van klimaatadaptatie samenbrengt. Dagvoorzitter Marlou Boerbooms was blij met de opkomst. “Er ligt een enorme kans om een groene woonomgeving te creëren en tegelijkertijd te werken aan klimaatadaptatie. Woningcorporaties spelen daarin een belangrijke rol: gemiddeld is dertig procent van de woningen in hun bezit. De voorbeelden uit het inspiratieboekje tonen aan dat samenwerken kan leiden tot mooie resultaten. Het boekje werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland. "Klimaatadaptatie is een doel maar ook een middel waarmee gelijktijdig aan andere zaken kan worden gewerkt, bijvoorbeeld in het sociaal domein. De samenwerking tussen de corporaties, de gemeente en de huurders is noodzakelijk en kansrijk!" aldus Anneke van Veen, de schrijver van het boekje.

Dialoog

Bart Stoffels van Samen Klimaatbestendig merkt dat het onderwerp klimaatadaptatie steeds meer leeft bij woningcorporaties. “Gemeenten en corporaties kunnen samen veel bereiken, maar nog niet overal komt de samenwerking op gang. Zo’n dag als vandaag is ideaal voor het uitwisselen van ervaringen, om elkaar te leren kennen en inspiratie op te doen. Goed samenwerken start met een dialoog.” Stoffels en zijn collega Thomas Klomp benutten de bijeenkomst in Leiden om vragen op te halen bij de deelnemers. “We gaan nu nadenken over het vervolgtraject.”

Werk je bij een woningcorporatie en heb je een vraag over klimaatadaptatie? Neem contact op met Samen Klimaatbestendig.

Meer weten over dit onderwerp? Bezoek tijdens het Nationaal Congres Klimaatadaptatie op 13 juni de sessie ‘Anders samenwerken aan goed wonen: Klimaatadaptatie samen met bouwers, huisvesters, gemeenten en bewoners ’.