Het 250ste voorbeeldproject: Almere bouwt aan een klimaatbestendige buurt

Gepubliceerd 21 april 2020

In de Regenboogbuurt in Almere Buiten daalt de bodem op meerdere plaatsen. De buurt is mede daardoor toe aan groot onderhoud. De gemeente ziet dit als een kans en koppelt het onderhoud aan ambities die de stad toekomstbestendig maken. Het project is als 250ste voorbeeld op het Kennisportaal geplaatst.

De voorbeeldenkaart op het Kennisportaal toont een overzicht van klimaatadaptatieprojecten in Nederland. De kaart bevat inmiddels 250 voorbeelden: van stresstesten tot strategieën en van onderzoeken tot uitgevoerde adaptatiemaatregelen. Het project in Almere Buiten is een mooi voorbeeld waarbij meerdere adaptatiemaatregelen gelijktijdig uitgevoerd worden.

Intensieve samenwerking

De gemeente Almere renoveert de verzakkingen en bestrating in de Regenboogbuurt, het groen krijgt een opknapbeurt en de wijk wordt opnieuw ingericht. Klimaatadaptatie is daarbij één van de belangrijkste uitgangspunten. Het bouwteam bestaat uit verschillende partijen. Ze werken intensief samen en delen kennis met elkaar, zodat de ambities van dit project makkelijker gerealiseerd kunnen worden. De gemeente betrekt de bewoners op verschillende manieren bij het project, zodat zij het gevoel krijgen dat de opgeknapte wijk ook echt van hen is.