Klimaatbestendig beekdallandschap? De praatplaat helpt!

Gepubliceerd 23 januari 2020

Door klimaatverandering is het nodig om onze beekdallandschappen anders in te richten. Maar hoe doe je dat? En waar liggen de uitdagingen? Daarover moeten gemeenten, waterbeheerders, inwoners en bedrijven met elkaar in gesprek gaan, om samen tot oplossingen te komen. De ‘praatplaat (pdf, 1.9 MB)’ van STOWA kan hen daarbij helpen.

Wat is een beekdallandschap?

Beekdallandschappen in Nederland zijn laaggelegen gebieden met daarin beken en kleine rivieren. Ze worden omringd door hogere zandgronden. Een groot deel van deze landschappen wordt intensief gebruikt. De waterhuishouding is hierop aangepast en is vaak ingericht om water zo snel en efficiënt mogelijk af te voeren.

Waarom moet het anders?

Droogte, wateroverlast en hitte leiden steeds vaker tot negatieve gevolgen voor landbouw, natuur en gezondheid. Daarom is het nodig om de waterhuishouding anders in te richten. Nu heeft de inrichting vooral als doel om water af te voeren en tijdelijk te bergen. Door klimaatverandering moet de waterhuishouding er meer op gericht zijn om water langer lokaal vast te houden.

Hoe kan de praatplaat helpen?

Met de 'praatplaat’ kunnen gemeenten, waterbeheerders, bewoners en bedrijven met elkaar in gesprek gaan over een nieuwe inrichting van het beekdallandschap. Hoe maak je het landschap klimaatbestendig? De praatplaat nodigt betrokken partijen uit om over de grenzen van het eigen belang heen te kijken en samen naar oplossingen te zoeken. Zo kan de praatplaat ook helpen om omgevingsvisies uit te werken naar concretere plannen.