Bewoners hebben ’s zomers grote invloed op de temperatuur in hun woning

Gepubliceerd 14 oktober 2020

In de zomer kunnen veel bestaande woningen zo warm worden dat mensen er last van krijgen. Toch is er weinig bekend over de behoefte van mensen om hun woningen tijdens warme periodes te koelen. Onderzoekers van Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam hebben daarom ’s zomers de binnentemperatuur gemeten van verschillende stadswoningen en bewoners gevraagd bij te houden wat ze deden om hun woning koeler te maken.

Hoe vond het onderzoek plaats?

De onderzoekers hebben tijdens de hittegolf van 23 tot en met 29 augustus 2019 de luchttemperatuur gemeten in elf woningen in Amsterdam, Gouda en Utrecht. Ze deden metingen in vijf rijtjeshuizen in een bloemkoolwijk en zes appartementen die nog voor de oorlog zijn gebouwd. De bewoners hebben daarnaast zelf nauwkeurig bijgehouden wat ze die dagen deden. Dat hielp de onderzoekers om in kaart te brengen wat je zelf kunt doen om je huis te koelen. Ook bestudeerden ze de factoren waar je zelf minder invloed op hebt, zoals het ontwerp van je huis of schaduw van groen in je omgeving. Tot slot vulden negen deelnemers een enquête in over hoe zij de warmte in hun woning ervaren hebben.

Hoe ervoeren mensen de warmte?

Uit het onderzoek bleek dat bewoners maar weinig behoefte hadden om hun woning te koelen. Mensen konden vaak goed met de warmte omgaan. Wel dacht bijna de helft van de mensen die de enquête invulde zijn woning extra te moeten koelen als het in de toekomst warmer wordt.

Wat waren de resultaten van de metingen?

Woningen met schaduw uit de omgeving waren gemiddeld 2 tot 4 graden koeler dan woningen zonder beschutting. Ook maakte het enorm uit hoe bewoners hun woningen ventileerden. De verschillen liepen op tot ruim vijf graden. Het koelste was als mensen overdag hun ramen dicht hielden en ’s nachts openzetten. Het had geen zin om ’s ochtends je woning te luchten.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

De kans op hittegolven neemt door klimaatverandering toe. Als steeds meer mensen hun woning willen koelen met behulp van airconditioning zal de vraag naar energie stijgen. En dat kan grote gevolgen hebben voor overheden die bezig zijn met de energietransitie. Hoeveel extra energie hebben wijken dan nodig? Wat zou dit voor de stad betekenen? Dit zijn belangrijke vragen omdat de behoefte om je woning te kunnen koelen nog geen vast onderdeel is van stedelijke planning.