Digitale bijeenkomst over hittestress in provincie Utrecht

Gepubliceerd 16 december 2020

‘Op weg naar een hittebestendig Utrecht’. Zo luidde de titel van de digitale bijeenkomst die de provincie in november 2020 organiseerde over hittestress, voortvloeiend uit het provinciale Programma Klimaatadaptatie. Tijdens de bijeenkomst kwamen drie thema’s aan de orde: hitte en gezondheid, hitte en gebouw, en hitte en gebied.

De ruim 100 deelnemers ontvingen een schat aan informatie van diverse deskundigen. Daarna konden ze doorpraten in deelsessies. Tijdens deze sessies bleek dat de deelnemers vooral behoefte hebben aan concrete informatie rondom de effecten van hittestress, praktijkvoorbeelden en tips om ermee aan de slag te gaan. De provincie Utrecht heeft toegezegd om zoveel mogelijk informatie te ontsluiten via de eigen website. In het voorjaar van 2021 volgt een tweede, praktijkgerichte bijeenkomst.