Drie pilots ontvangen een bijdrage voor klimaatbestendige inrichting

Gepubliceerd 23 april 2020

Inwoners en bedrijven kunnen maatregelen nemen om de eigen omgeving klimaatbestendiger te maken. Denk aan het aanleggen van een groen dak of het afkoppelen van de regenpijp. Overheden konden bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een aanvraag indienen voor ondersteuning van deze maatregelen, onder de noemer ‘financiële prikkels voor klimaatadaptatie’. Drie pilots zijn geselecteerd.

Binnen de geselecteerde pilots kunnen overheden experimenteren met verschillende typen prikkels. Volgens Annemarieke Grinwis van het ministerie van IenW gaan de pilots veel verder dan bewustwording, liet ze in een eerder interview weten. Het ministerie ontving in totaal vier aanvragen, drie daarvan voldeden aan alle eisen.

  1. Onttegeldiensten in combinatie met maximaal verhardingspercentage, stadsdeel Amsterdam-West

Amsterdam West maakt private gebieden, zoals (binnen)tuinen, klimaatbestendiger. Het stadsdeel treft meerdere maatregelen, waaronder een het aanbieden van een ‘onttegeldienst’. Bewoners en bedrijven kunnen daarmee gratis hun (tuin)tegels laten afvoeren. Daarnaast pleit Amsterdam West voor een maximaal verhardingspercentage. Grinwis: “Ze willen het verhardingspercentage vastleggen in het lokale bestemmingsplan. Dat is nieuw in Nederland. Ze denken ook na over de monitoring en toetsing van dergelijke lokale regels.”

  1. Waterland Adaptief Door Inwoners (WADI), gemeente Nissewaard

De gemeente Nissewaard doet onderzoek naar de meest effectieve manier waarop woningeigenaren gestimuleerd kunnen worden om klimaatadaptatieve maatregelen te nemen. “Nissewaard test in twee wijken twee verschillende communicatieboodschappen. Daar proberen ze van te leren. Het is ook leuk dat het gaat om herstructureringswijken uit de jaren zeventig. In Nederland zijn veel soortgelijke wijken zoals in Nissewaard, waarbij het moment in de beheer- en onderhoudscyclus goed gekozen lijkt om een koppeling te maken met klimaatadaptatie”, aldus Grinwis.

  1. Financiële prikkels voor klimaatadaptatie werkregio Noord Veluwe, gemeente Harderwijk

Burgers en bedrijven in de werkregio Noord Veluwe worden geprikkeld om klimaatrobuuste maatregelen te nemen in bestaande situaties. De werkregio zoekt naar de optimale combinatie van communicatie, faciliteren, financieren en uiteindelijk ook wet- en regelgeving. Grinwis: “De werkregio Noord Veluwe heeft de communicatie behoorlijk regionaal geregeld. Het is interessant dat ze onderzoeken hoe je het stimuleren van burgers in zo’n regio nu gelijktrekt op het gebied van communicatie en het geven van financiële prikkels.”

Alliantie

Om ervoor te zorgen dat andere gemeenten, waterschappen en provincies kunnen leren van de geselecteerde projecten, is de ‘Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ in het leven geroepen. Heb jij geen aanvraag gedaan, maar wil je wel leren van anderen of wil je financiële prikkels verder helpen ontwikkelen? Sluit je dan aan en draag bij aan de Alliantie. Dat kan via het contactformulier. De eerstvolgende bijeenkomst is op 12 mei 2020. In verband met het coronavirus zal een video-bijeenkomst worden georganiseerd.