Duurzaam renovatieproject sociale huur? Meld het aan als goed voorbeeld!

Gepubliceerd 20 februari 2020

Platform31 wil woningcorporaties stimuleren om hun woningen te verduurzamen en heeft daarom het project ‘Verduurzaming Corporatiewoningen’ opgezet. Daarvoor zoekt het platform naar duurzame renovatieprojecten van sociale huurwoningen, waarin maatregelen zijn genomen op het gebied van klimaatadaptatie, energie en circulariteit. Heb je zelf een duurzaam renovatieproject afgerond? Dan kun je het project aanmelden tot 6 maart. Hoe je dat doet, lees je onderaan dit bericht.

Waarom dit project voor woningcorporaties?

Platform31 richt zich met dit project op woningcorporaties, omdat die zo’n 30 procent van het totaal aantal woningen bezitten in Nederland. Door hun woningen te verduurzamen, kunnen woningcorporaties dus een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van het totale woningbestand.

Wat doet Platform31 met de voorbeelden die ze verzamelt?

Met het project ‘Verduurzaming Corporatiewoningen’ brengt Platform31 in beeld hoe je sociale huurwoningen kunt verduurzamen. En hoe klimaatadaptatiemaatregelen samen kunnen gaan met maatregelen voor energie en circulariteit. De projecten die Platform31 verzamelt, zijn bedoeld als inspiratie voor woningcorporaties en andere partijen die actief zijn in de sociale woningbouw. Het platform wil ermee in beeld brengen op welke manieren je circulair kunt renoveren en je tegelijk woningen klimaatadaptief én energiezuinig kunt maken.

Wie kan projecten aanmelden?

Ben je een woningcorporatie, bouwer, ontwikkelaar, ontwerper of architect? En heb je gewerkt aan een duurzaam renovatieproject in de sociale woningbouw, dat succesvol is afgerond? Dan kun je dat project bij Platform31 aanmelden.

Welke projecten kunnen meedoen?

Renovatieprojecten komen in aanmerking als ze voldoen aan de volgende criteria:

 • Het gaat om sociale huurwoningen.
 • Het project is volledige afgerond.
 • Er zijn maatregelen genomen op het gebied van klimaatadaptatie, circulair bouwen of een combinatie daarvan.
 • De woningen hebben energielabel A.
 • De woningen vallen binnen een van de volgende wijktypen:
  • vooroorlogse laagbouw
  • tuinstad hoogbouw 1950-1975 (galerij- en portiekflats)
  • eengezinswoningen 1950-1975 en
  • bloemkoolwijken tot 1970-1975.

Renovatieprojecten waarin zowel circulaire maatregelen als maatregelen voor klimaatadaptatie zijn toegepast, krijgen voorrang.

Wat gebeurt er als je meedoet?

Doet jouw renovatieproject mee? Dan gebeurt er het volgende:

 • Je project krijgt volop aandacht op de website en in de nieuwsbrief van Platform31, en via social media.
 • Je krijgt tips en adviezen van experts om circulaire en klimaatadaptieve principes met elkaar te integreren in volgende projecten.
 • Je mag je project op 1 april 2020 presenteren bij The Green Village Campus in Delft, waar ook de andere gekozen projecten gepresenteerd zullen worden.

Hoe meld je je project aan?

Je kunt je project aanmelden tot vrijdag 6 maart via de website van Platform31. Een expertpanel beslist welke projecten meedoen. Na 6 maart hoor je snel of jouw project meedoet. Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar Mark Westerhuis: mark.westerhuis@platform31.nl.