Gemeenten steeds vaker aan de slag met hittestress

Gepubliceerd 5 augustus 2020

Hitte is een steeds groter probleem in Nederland. Door klimaatverandering worden zomers warmer, wat tot hittestress kan leiden. Dat leidt vooral bij kwetsbare groepen tot gezondheidsproblemen, mensen kunnen er zelfs aan overlijden. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het aanpakken van het hitteprobleem. Wat doen gemeenten er nu al aan? Samen Klimaatbestendig, TAUW en Klimaatverbond Nederland hebben afgelopen juni een enquête (pdf, 603 kB) gehouden onder 155 gemeenten.

Meer bewustzijn en aandacht voor hitte

Gemeenten besteden sinds 2018 veel meer aandacht aan het hitteprobleem dan daarvoor. De urgentie is duidelijk: hittestress zal steeds vaker voorkomen en zal zonder maatregelen tot grote problemen leiden. Daarnaast is duidelijk dat het hitteprobleem moet worden aangepakt in de volgende drie domeinen:

  1. de openbare ruimte: ruimtelijke adaptatie
  2. in en om woningen
  3. het sociale domein: de (ouderen)zorg

Gemeenten zien ook dat deze drie domeinen het hitteprobleem samen moeten aanpakken.

Vooral maatregelen in openbare ruimte

Uit de enquête blijkt dat gemeenten het hitteprobleem al goed aanpakken in de openbare ruimte. 89% van de deelnemers geeft aan de gemeente bij de (her)inrichting van de openbare ruimte rekening houdt met een heter en droger klimaat. Zo kiezen de groendiensten van gemeenten bij nieuwe aanplant voor soorten die beter bestand zijn tegen hitte en droogte, en liefst ook voor soorten die voor genoeg schaduw zorgen. Daarnaast motiveren veel gemeenten burgers op verschillende manieren om hun eigen buitenruimte en woning hittebestendiger te maken.

Meer samenwerking nodig met andere domeinen

Gemeenten nemen nog te weinig maatregelen in en om woningen en binnen de zorg. Uit interviews met vijf gemeenten blijkt dan ook dat de bestuurders en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor klimaatadaptatie, werken in het ruimtelijk domein. Zij zien wel dat het nodig is om samen te werken met het sociale domein en gebouwen, maar die samenwerking lukt nog niet goed. Er is te weinig tijd en geld voor. Hetzelfde geldt voor de collega’s die werken in de andere twee domeinen. Er zou meer financiële ondersteuning moeten komen om het hitteprobleem vanuit samenwerking tussen de drie domeinen aan te pakken.