Gezamenlijke kennisdag druk bezocht

Gepubliceerd 14 december 2020

Ruim 300 mensen loggen in bij de digitale Kennisdag Klimaatadaptatie en Zoetwater, op 10 december. Na afloop zijn de reacties lovend en de organisatoren blikken tevreden terug. “Deze gezamenlijke kennisdag verdiept de verbinding tussen klimaatadaptatie en zoetwaterbeschikbaarheid”, zegt Egon Ariëns, programmamanager Zoetwater. Teamleider Klimaatadaptatie Pieter den Besten noemt het grote aantal deelnemers “een succes op zichzelf”.

In december 2019 was er een kennisdag in Utrecht, georganiseerd door het kennisteam van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Sindsdien groeide de behoefte om de kennis over een klimaatbestendige inrichting niet alleen te verdiepen, maar ook te verruimen. Kennisontwikkeling in het Deltaprogramma Zoetwater (DPZW) maakte duidelijk dat zoetwaterproblematiek een ruimtelijke component heeft. En zo ontstond de Kennisdag Klimaatadaptatie en Zoetwater, een samenwerking tussen DPRA, DPZW en de Nationale klimaatadaptatiestrategie
(NAS). Kennisinstituut STOWA was medeorganisator van de dag.

Onderzoeken samenbrengen

Bart van den Hurk, voorzitter van de Signaalgroep Deltaprogramma, opent de kennisdag met een keynote over de toenemende droogte in ons land. “We hebben drie droge jaren achter de rug en de problemen stapelen zich op.” De Signaalgroep constateert dat er veel onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van droogte. “Dat moedigen we aan.” Tegelijkertijd pleit de Signaalgroep voor meer verbinding tussen de onderzoeken, en het maken van systematische analyses. “Er is behoefte aan goede denkrichtingen waarmee we de toekomst te lijf kunnen gaan.”

Keuzes maken

In de strijd om zoetwaterbeschikbaarheid en het gebruik van de ruimte komen conflicten en dilemma’s naar voren, zegt Van den Hurk. “Niet alles kan en dat levert bestuurlijke dilemma’s op.” Kennis kan een belangrijke bijdrage leveren aan het maken van de juiste keuzes, houdt hij de aanwezigen voor. “Er is behoefte aan antwoord op vele vragen, zoals: welke regelgeving zorgt ervoor dat je goede afwegingen kunt maken, welke financiële structuur is optimaal, welke transities kun je meekoppelen of zijn juist strijdig met elkaar?” De gezamenlijke kennisdag is een goede stap in de juiste richting, meent hij. “We móeten ruimte en water met elkaar verbinden.”

Veel kansen

Egon Ariëns, programmamanager Zoetwater, en Pieter den Besten, teamleider Klimaatadaptatie - beiden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - reageren op de keynote. “Het is terecht dat de Signaalgroep aandacht vraagt voor de lange termijn”, zegt Ariëns. “Daar is veel kennis voor nodig.” Hij is blij met de kennisdag, die de verbinding tussen klimaatadaptatie en zoetwaterbeschikbaarheid verdiept. “Er zijn veel relaties tussen water en landgebruik. Denk bijvoorbeeld aan klimaatbuffers aan de rand van de stad.” Den Besten vult aan: “Er liggen veel kansen bij het verbinden van klimaatadaptatie en zoetwaterbeschikbaarheid. Je kunt hitte in de stad tegengaan door natuur aan te leggen en water op te vangen. Dat levert natuurlijk ook kennisvragen op, want natuur heeft water nodig.” Dat de kennisdag aan een behoefte voldoet, blijkt uit het grote aantal deelnemers, meent Den Besten. “Dat is een succes op zichzelf.”

“Boeiende ontmoetingen bij het speeddaten, echt erg leuk!” -Deelnemer via de chat

Ruim aanbod

Na de plenaire opening krijgen de deelnemers een ruim aanbod voorgeschoteld. Ze kunnen meedoen aan speeddates en korte workshops, verdiepende kennissessies bijwonen en een digitaal bezoek brengen aan een gevarieerde kennismarkt. De chatfunctie wordt goed benut voor het uitwisselen van vragen en kennis; precies de bedoeling van de dag. De populairste kennissessies waren die van ‘KLIMAP: meerjarig onderzoek naar klimaatadaptieve inrichting hoge zandgronden’ en ‘Adaptatie en zoetwatervoorziening: water en watersystemen meer in balans’. Ze trokken ruim 40 deelnemers. Opvallend was het grote aantal deelnemers dat tot aan het einde van het programma bleef ingelogd: meer dan 250. Enkele deelnemers benoemden het grote voordeel van een online bijeenkomst: “Als ik mijn computer uitzet, ben ik meteen thuis.” Wellicht combineert de kennisdag in 2021 niet alleen de inhoud van meerdere programma’s, maar ook de vorm: digitaal én fysiek. In de loop van komend jaar zal dat duidelijk worden.

In het naslagwerk (pdf, 13 MB) over deze dag vind je meer informatie over de verdiepende sessies en de kennismarkt. Bekijk hier de opname van het plenaire deel: