Wat doen groenblauwe daken? Nieuw onderzoek biedt inzicht

Gepubliceerd 18 mei 2020

STOWA en Stichting RIONED hebben onderzoek gedaan naar de werking van groenblauwe daken. In de publicatie ‘Meten op hoogte’ bundelen ze de resultaten van hun onderzoek. De publicatie helpt waterbeheerders die meer willen weten over de werking van een groenblauw dak.

Wat hebben ze onderzocht?

Groenblauwe daken hebben veel voordelen. Ze houden regenwater vast, zuiveren de lucht, zorgen voor een minder snelle opwarming van gebouwen en dragen bij aan biodiversiteit. In dit project kijken de onderzoekers naar wat groenblauwe daken precies doen. Een aantal voorbeeldvragen:

  • Hoe dragen groenblauwe daken bij aan een optimaal watersysteem in de stad? En hoe groot is hun bijdrage?
  • Wat doen groenblauwe daken bij piekbuien of juist in extreem droge periodes?
  • Hoe kun je als stedelijk waterbeheerder groenblauwe daken optimaal inzetten in een veranderend klimaat?

Hoe hebben ze dat onderzocht?

Onderzoekers uit de Community of Practice (CoP) ‘Meten en monitoren groenblauwe daken’ hebben dit onderzocht via metingen op groenblauwe daken. De meetresultaten daarvan hebben ze vervolgens geanalyseerd. STOWA en Stichting RIONED hebben deze CoP voor onderzoekers van waterschappen en gemeenten in 2015 opgericht. Het doel ervan is om kennis en ervaringen over groenblauwe daken met elkaar te delen.

Wat zijn de resultaten?

De resultaten van het onderzoek naar de twaalf groenblauwe daken zijn gebundeld in de publicatie ‘Meten op hoogte’. De twaalf daken vallen onder 5 typen. Voor ieder type dak gaat de publicatie in op de inzichten uit het onderzoek en de lessen voor onderzoekers. De onderzoeken hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan een beter inzicht in de werking en effecten van groenblauwe daken. Met dit inzicht kunnen groenblauwe daken een effectievere maatregel worden voor een klimaatbestendige stad.