Nieuwe handleiding voor een groene openbare ruimte

Gepubliceerd 30 oktober 2020

Op 22 oktober 2020 is de handleiding De Levende Openbare Ruimte van branchevereniging VHG verschenen. Deze handleiding gaat over groen in de openbare ruimte. Hoe ontwerp je groene, openbare ruimtes? En waar let je op bij de aanleg en het beheer van zo’n ‘levende’ openbare ruimte?

Veel inspirerende praktijkvoorbeelden

De handleiding biedt veel inspirerende praktijkvoorbeelden van hoe groen kan bijdragen aan klimaatadaptatie, gezondheid, biodiversiteit en een circulaire economie. Niet alleen handig voor landschapsarchitecten en groenprofessionals, maar ook voor opdrachtgevers en medewerkers bij provincies, gemeenten en waterschappen.

Hoe kan de handleiding helpen bij klimaatadaptatie?

Deze handleiding helpt je om groen in te zetten voor klimaatadaptatie. In het hoofdstuk ‘Temperatuur’ staan veel tips en voorbeelden om hittestress tegen te gaan. In het hoofdstuk ‘Water’ vind je tips en voorbeelden om wateroverlast en droogte op een groene manier aan te pakken. Zo vind je er tips om hoogteverschillen te creëren, waardoor je regenwater naar bepaalde plekken laat stromen. Je leest er over wadi’s en over manieren om opwarming van water te voorkomen, bijvoorbeeld met schaduw en waterplanten die het water bedekken.

Meer weten?

Deze handleiding is in opdracht van VHG samengesteld door groene conceptontwikkelaar Kim van der Leest. Het is een vervolg op de handleidingen De Levende Tuin en Het Levende Gebouw, die inmiddels ook gebruikt worden in verschillende opleidingen. NL Greenlabel heeft een belangrijke bijdrage aan deze handleiding geleverd en er staat input in van verschillende wetenschappers, landschapsarchitecten, groenprofessionals, gemeenten, provincies en organisaties. Je kunt het boek via de website van de VHG bekijken of bestellen. Leden van de VHG kunnen het ook op hun eigen website publiceren.