Een week lang aandacht voor de hoge waterstanden in 1995

Gepubliceerd 31 januari 2020

Het gevaar van hoog water in Nederland is vaak onzichtbaar, maar het is er zeker wel. Mensen die de evacuatie van 25 januari 1995 hebben meegemaakt, weten dat heel goed. Op die dag moesten bijna 300.000 Nederlanders hun huis verlaten vanwege de hoge waterstanden van de rivieren de Rijn, Maas en Waal. In de week tussen 25 januari en 4 februari besteedt Rijkswaterstaat samen met de waterschappen extra aandacht aan die gebeurtenis, via hun gezamenlijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Door die extra aandacht willen ze Nederlanders er bewust van maken hoe belangrijk het is dat we onszelf tegen hoog water beschermen.

Waarom is deze aandacht belangrijk?

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de riviergebieden veiliger te maken. Zo is er bijvoorbeeld meer ruimte gecreëerd voor de rivieren. Maar het is nog een flinke opgave om Nederland ook in de toekomst veilig te houden. Want aan de ene kant worden we bedreigd door de zee, die door klimaatverandering aan het stijgen is. En aan de andere kant komt in Nederland al het smeltwater uit het alpengebied samen, waardoor het water in onze rivieren ook snel kan stijgen. Door klimaatverandering krijgen we daarnaast steeds meer te maken met extreme regenbuien.

In de video hieronder vertelt Mark van Welzenis over het onzichtbare gevaar van overstromingen. Samen met Ger Smits, Silvia Mosterd en Jiska Taal kijkt hij naar het verleden, heden en de toekomst. Op de website van Hohohoogwater vind je een reeks interessante videodagboeken van het hoge water in 1995.

Wat gebeurt er in deze week?

Tussen 25 januari en 4 februari besteden Rijkswaterstaat en de waterschappen aandacht aan de hoge waterstanden van 1995. Dat doen ze met de hashtag #hohohoogwater, onder andere via een speciaal journaal, videodagboeken en infographics. Ook vertellen ze hierin het verhaal van de Nederlandse delta nu en de toekomst. En op vrijdag 31 januari besteden ze speciaal aandacht aan de dijken. Dan roepen ze alle inwoners van Nederland op om met de hashtag #mijndijk foto’s op sociale media te plaatsen van de dijk die hen beschermt.

Wat is het Hoogwaterbeschermingsprogramma?

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Met dit programma werken ze samen aan versterking van de dijken zodat Nederland in 2050 goed beschermd is tegen hoog water. Dit programma is het grootste uitvoeringsprogramma binnen het Deltaprogramma.