De Infiltrerende Stad presenteert resultaten in webinar op 17 september

Gepubliceerd 14 september 2020

Op donderdag 17 september presenteert het consortium van het project De Infiltrerende Stad in een webinar zijn onderzoeksresultaten. In het project hebben de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en de Hanzehogeschool Groningen samen met praktijkpartners twee jaar onderzoek gedaan naar infiltrerende en waterbergende straten in de stad. Hoe effectief is het systeem van dit soort verhardingen? Hoe kunnen we het beheer en onderhoud ervan verbeteren? En hoe breng je infiltrerende verhardingen en de onderliggende systemen op de markt?

Wat heeft het consortium onderzocht?

In infiltrerende verharding zakt regenwater langs of door de stenen heen in de ondergrond. De belangrijkste typen zijn waterdoorlatende en waterpasserende bestrating. Dit soort verharding bestaat al sinds de jaren ’90, maar werd steeds minder populair doordat het vaak verkeerd werd onderhouden of aangelegd. Zonde eigenlijk, want het kan een enorme bijdrage leveren aan de klimaatbestendigheid van een stad: je kunt er wateroverlast mee tegengaan én water bewaren voor droge periodes. Het consortium heeft daarom het volgende onderzocht:

  • Hoe goed werkt infiltrerende verharding in de praktijk, op korte en lange termijn? En waarvan is die werking afhankelijk?
  • Welk beheer en onderhoud is nodig om het systeem bij dit soort verhardingen goed te laten werken op lange termijn? En welke innovaties kunnen daaraan bijdragen?
  • Wat brengen deze voorzieningen de stad op?

Met de verzamelde kennis heeft het consortium ontwerprichtlijnen en een strategie opgesteld voor gemeenten en andere overheden. Deze helpen hen om infiltrerende verhardingen en de onderliggende systemen beter aan te leggen en onderhouden.

Aanmelden? Meer weten?

Wil je meer weten over het onderzoek? Ben je benieuwd naar de resultaten? Meld je dan aan voor de webinar op donderdag 17 september. De webinar is gratis en duurt van 10.30 tot 12.30 uur. Wil je nu alvast meer te weten komen over het onderzoek? Lees dan eens het interview dat we hielden met Tom Schoenmaker, waarin hij meer vertelt over het project.