Informatie over DNA van de stad staat online

Gepubliceerd 31 augustus 2020

In Nederland is er een schat aan kennis beschikbaar over onze bodem en ondergrond. Alleen wordt deze kennis nog te weinig gebruikt bij plannen, beleid en ontwerpen op het gebied van klimaatadaptie en -mitigatie. Daar probeert het consortium van het project DNA van de stad en omgeving verandering in te brengen. Wat zijn bijvoorbeeld de kansen en beperkingen van de bodem en ondergrond voor klimaatadaptatie? Informatie over het project staat nu op dit kennisportaal.

Wat houdt het project in en wat kun je met de resultaten?

Het consortium van DNA van de stad en omgeving onderzoekt in zes pilots hoe je de vele beschikbare data en informatie over de bodem- en ondergrond kunt gebruiken bij klimaatadaptatie. Als de onderzoeken klaar zijn, kun je de resultaten op dit portaal vinden via onder andere een interactieve storymap. De resultaten kun je heel verschillend gebruiken. Bijvoorbeeld als inspiratie om visies mee op te stellen. Of als hulpmiddel om inrichtingsplannen, tools en kansenkaarten te maken.

Meer weten?

Wil je meer weten over het project DNA van de stad? Ga dan naar deze pagina van het kennisportaal. Daar kun je ook doorlinken naar de pilots.